SMART START Economie in bedrijf

Onder SMART START Economie in bedrijf vallen de niveau 3 en 4-profielen Allround assistant business services, Business administration & control specialist, Legal, insurance & HR services specialist, Marketing & communication specialist, Office & management support specialist, E-commerce specialist, Junior manager internationale handel, Junior accountmanager, Retailmanager, Retailspecialist in de beroepsopleidende leerweg (bol).

Wat ga je leren?

Tijdens het brede basisjaar krijg je naast algemene (beroepsgenerieke) vakken, vakken gericht op de verschillende economische beroepen (beroepsspecifiek). De beroepsspecifieke vakken worden aangeboden in projectvorm. In de projecten maak je kennis met vakken als bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, commerciële economie & marketing, management & organisatie, officemanagement en recht. Doordat je in projecten werkt ontwikkel je allerlei vaardigheden die in ieder beroep van pas komen, zoals samenwerken, communiceren, plannen, digitale vaardigheden, initiatief nemen en een kritische houding. Daarnaast is er veel aandacht voor loopbaanontwikkeling. Je krijgt veel ruimte om te ontdekken waar je goed in bent en wat je nu écht leuk vindt om te doen.

Wanneer maak ik mijn definitieve keuze?

Na de derde lesperiode in het eerste jaar maak je een definitieve keuze voor een niveau 3- of 4-profiel. In leerjaar 2 ga je je op dit vakgebied specialiseren. Je begint dus niet opnieuw, maar bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je tijdens het SMART START-jaar hebt opgedaan.