Tegemoetkomingen

Op welke tegemoetkomingen heb ik recht?

Studiefinanciering

Je hebt in principe recht op studiefinanciering als:

  • je 18 jaar of ouder bent en een mbo- of entree-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 2 of volg je een entree-opleiding? Dan is de studiefinanciering een gift. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4? Dan is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit laatste betekent dat je de studiefinanciering terug moet betalen als je de opleiding niet binnen 10 jaar succesvol afrondt. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van je thuissituatie. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stelt ieder jaar de hoogte van de studiefinanciering vast.

Let op: volg je een mbo- of een entree-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg, dan heb je een arbeidsovereenkomst. Je recht op studiefinanciering vervalt daarmee. Wanneer je overstapt van een bol- naar een bbl-opleiding, dan moet je de studiefinanciering en het studentenreisproduct zelf stop zetten!

Kijk voor meer informatie op www.duo.nl

Kinderbijslag

Je ouders hebben in principe recht op kinderbijslag als:

  • je jonger bent dan 18 jaar en een mbo- of entree-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt
  • je jonger bent dan 18 jaar, een mbo- of entree-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt, een arbeidsovereenkomst hebt, maar geen volledig betaalde werkweek hebt. Heb je wel een volledig betaalde werkweek dan vervalt je recht op kinderbijslag.

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van een aantal factoren, zoals je leeftijd, je woonsituatie en je inkomen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.svb.nl.

Studentenreisproduct (OV-kaart)

Je hebt in principe recht op een studentenreisproduct (OV-kaart) als:

  • je recht hebt op studiefinanciering
  • minderjarige mbo- of entree-student (ook al heb je géén recht op studiefinanciering).

Voor entree-studenten en mbo’ers op niveau 2 is de OV-kaart gratis. Voor mbo’ers die een opleiding op niveau 3 of niveau 4 volgen, is de kaart onderdeel van de prestatiebeurs. Dit betekent dat je de kaart moet terugbetalen als je je opleiding niet binnen 10 jaar succesvol afrondt. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Mbo-studentenfonds voor tegemoetkoming bij financiële problemen

Heb jij aantoonbaar onvoldoende financiële middelen voor je onderwijsbenodigdheden? Dan kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen uit het mbo-studentenfonds. Enkele doelgroepen komen daarvoor in aanmerking: studenten jonger dan 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen die een bol-opleiding volgen, studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen (denk aan ziekte, zwangerschap en bevalling, een handicapchronische ziekte of bijzondere familieomstandigheden), studenten ouder dan 18 jaar die in een uitzonderlijk moeilijke financiële situatie zitten, studenten van het vavo in een moeilijke financiële situatie en deelnemers van de Taalschool in een moeilijke situatie. Vaak krijg je leermiddelen in bruikleen, zoals boeken, laptop, licenties, bedrijfskleding en/of gereedschappen. Soms wordt (een deel van) het les- of cursusgeld betaald. Heb je nog geen studieloopbaanbegeleider (slb’er) of zorgdecaan, dan kun je een afspraak maken met de Sociaal Raadslieden die twee keer per week spreekuur houden op ons Loopbaanplein: 0314 – 35 35 35.  

Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan?

Studiefinanciering, het studentenreisproduct en de tegemoetkoming scholieren vraag je aan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). www.duo.nl
Kinderbijslag kan bij de Sociale Verzekeringsbank worden aangevraagd. www.svb.nl
DUO en de Sociale Verzekeringsbank bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van je thuissituatie, óf en op hoeveel geld je recht hebt.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.