Vmbo-tl: opbouw en profielen

Wanneer je begint aan de opleiding vmbo-tl (theoretische leerweg), kies je één van de volgende vier profielen:

  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Groen
  • Techniek

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen van het vmbo hetzelfde is, een profieldeel en een vrij deel. Klik hier voor een overzicht van alle vakken per profiel van het vmbo.

Op het vavo wordt per vak alle examenstof in één jaar behandeld en getoetst. De toetsen worden in toetsweken verspreid over het schooljaar afgenomen, en het schooljaar wordt afgesloten met het Centraal Eindexamen.

Met je vmbo-tl-diploma kun je doorstromen naar een mbo-opleiding of je kunt verder leren voor een havo-diploma. Je moet dan wel aan de toelatingseisen van die opleiding voldoen.