Toelatingseisen mbo

Om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding moet je aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Naast deze wettelijke eisen gelden soms aanvullende toelatingseisen. Soms is er sprake van beperkte toelating*. In veel gevallen vindt er een toelatingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt besproken of je vooropleiding, motivatie en verwachtingen passen bij het profiel dat je wilt volgen. Bij sommige opleidingen worden er ook andere activiteiten georganiseerd, zoals een informatiebijeenkomst of een sportdag. Dit kunnen verplichte activiteiten zijn. Op de profielpagina van de opleiding van jouw keuze vind je hier meer informatie over. Nadat je je via de website hebt aangemeld, word je per mail of brief geïnformeerd over wat er precies van je verwacht wordt.

Wettelijke toelatingseisen

 • Entree: Assistentenopleiding
 • Niveau 2: Basisberoepsopleiding
  Een diploma Entree of vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.
 • Niveau 3: Vakopleiding
  Een mbo-diploma van een opleiding op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.
 • Niveau 4: Middenkaderopleiding
  Een mbo-diploma van een opleiding op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.
 • Niveau 4: Specialistenopleiding
  Een mbo-diploma van een aanverwante opleiding op niveau 3.

Aanvullende toelatingseisen

Naast de wettelijke toelatingseisen gelden voor een beperkt aantal opleidingen aanvullende toelatingseisen. Het gaat dan om opleidingen die vanwege de inrichting van het onderwijs of vanwege de uitoefening van het beroep waarvoor je opgeleid wordt, specifieke eisen stellen aan jouw kennis en vaardigheden. Deze aanvullende toelatingseisen zijn niet gekoppeld aan persoonlijke kenmerken. De toelatingseisen zijn landelijk vastgesteld en zijn bindend. Het overzicht van opleidingen waar aanvullende toelatingseisen gelden, is (in concept) gepubliceerd door het ministerie van OCW. Bij het profiel van je opleiding vind je meer informatie over eventuele aanvullende toelatingseisen.

Toelatingsrecht

Voor alle mbo-opleidingen geldt toelatingsrecht. Dit houdt in dat je recht hebt op instroom in de opleiding van je keuze, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt je tijdig aangemeld, dat wil zeggen uiterlijk 1 april.
 • Als je een uitnodiging ontvangt voor een verplicht intakegesprek of een andere verplichte activiteit, dan moet je komen. Bij de profieltekst van de opleiding van je keuze lees je of er sprake is van verplichte activiteiten. Verder word je natuurlijk via mail of brief geïnformeerd.
 • Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal opleidingsplaatsen*. Dan geldt het toelatingsrecht niet. Als dit geldt voor jouw opleiding, dan staat dit genoemd bij je profiel.

Meer weten over het toelatingsrecht? Bekijk dan dit filmpje over toelatingsrecht van het ministerie.

*Beperkte toelating

Soms is het zo dat je prima voldoet aan alle eisen, maar door ‘beperkte toelating’ toch niet aangenomen wordt. Dat is dan omdat we meer aanmeldingen hebben dan dat er opleidingsplaatsen zijn. Dat gebeurt als er bijvoorbeeld niet genoeg stageplekken zijn of er de komende jaren te weinig werk is. Als er een beperkt aantal opleidingsplaatsen is, dan vind je dat op de specifieke pagina over het profiel.