Vwo: opbouw en profielen

Wanneer je aan de opleiding vwo begint, kies je één van de volgende vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen van het vwo hetzelfde is, een profieldeel en een vrij deel. Klik hier voor een overzicht van alle vakken per profiel op het vwo.

Op het vavo wordt per vak alle examenstof in één jaar behandeld en getoetst. De toetsen worden in toetsweken verspreid over het schooljaar afgenomen, en het schooljaar wordt afgesloten met het Centraal Eindexamen.

Met je vwo-diploma kun je doorstromen naar het hbo (hoger beroepsonderwijs) of een universitaire opleiding.