Opbouw van opleidingen

Tijdens een mbo-opleiding krijg je theorie- en praktijklessen op school en doe je ervaring op in de beroepspraktijk (stage). Op die manier doe je kennis op en leer je de vaardigheden die nodig zijn om een beroep uit te oefenen of verder te studeren. Daarnaast werk je tijdens je opleiding aan het ontwikkelen van de juiste beroepshouding.

Iedere opleiding heeft een gemeenschappelijk basisdeel met algemene en beroepsgerichte vakken en een profieldeel met vakken die horen bij het beroep. Vaak worden er keuzedelen aangeboden die verbredend of verdiepend zijn. Daarnaast werk je of loop je stage bij een bedrijf of instelling. Deze opbouw zorgt voor samenhang binnen de opleiding en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Basisdeel

Het basisdeel bevat twee onderdelen:

  • Bij de algemene basisvakken (ook wel generieke taken genoemd) gaat het om taal, rekenen en loopbaan en burgerschap. De overheid bepaalt wat de eisen voor deze vakken zijn.
  • Bij de beroepsgerichte vakken gaat het om vakkennis, houdingsaspecten en vaardigheden die belangrijk zijn voor alle beginnende beroepsbeoefenaren in het betreffende werkveld.

Profieldeel

Het profieldeel bevat de kerntaken en werkprocessen die verplicht zijn voor een specifiek beroep. De naam van het profiel wordt vermeld op het diploma.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn een verrijking van het basis- en profieldeel. Ze kunnen verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere in- of doorstroom naar een volgende opleiding of je persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Hiermee kun je jouw opleiding nog beter afstemmen op jouw ambitie, de actualiteit, innovaties of de wensen van het (regionale) bedrijfsleven. Bij de start of tijdens de opleiding word je geïnformeerd over de verschillende keuzedelen en begeleid bij het maken van je keuze.

Beroepspraktijkvorming (stage)

Een deel van je opleiding vindt plaats bij een bedrijf of instelling. Dit is de beroepspraktijkvorming (bpv), ook wel stage genoemd. Hoeveel tijd je doorbrengt in de beroepspraktijk is afhankelijk van de opleiding en de leerweg die je kiest. Voor de beroepspraktijkvorming heb je een praktijkplaats nodig bij een bedrijf of instelling. Volg je een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol), dan zoeken wij samen met jou naar een erkende praktijkplaats. Als je kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), dan zorg je in principe zelf voor deze praktijkplaats. Natuurlijk helpen we je als dit niet lukt.

Stagelopen in het buitenland

Steeds meer studenten kiezen voor een stage in het buitenland en allemaal zijn ze het erover eens: het is een ervaring die je nooit meer vergeet! Het is fantastisch om een tijd in het buitenland te wonen en te werken: je doet nieuwe ervaringen op, je leert een andere cultuur kennen, je verbreedt je horizon en je talenkennis krijgt een boost. Doordat je veel zelf moet regelen en jezelf moet zien te redden in de nieuwe omgeving, word je zelfstandiger en kom je sterker terug. Door een buitenlandstage doe je internationale leer- en werkervaring op. Daardoor onderscheid je je van andere sollicitanten, als je later een baan zoekt. Lees meer.