Toelatingsprocedure en studiekeuzeadvies

Het is onder andere afhankelijk van je vooropleiding, persoonlijke omstandigheden en opleidingskeuze welke stappen van de toelatingsprocedure je doorloopt. Na je aanmelding informeren we je binnen tien schooldagen hoe de procedure er voor jou uitziet. De totale procedure is over het algemeen binnen vier schoolweken afgerond, tenzij je je aanmeldt voor een opleiding met aanvullende eisen, een opleiding met beperkte toelating of als je extra begeleiding of zorg nodig hebt.

Toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure kan per opleiding of situatie verschillen. Je kunt over het algemeen het volgende verwachten:

 • Individueel toelatingsgesprek:
  In dit gesprek wordt besproken of je verwachtingen, motivatie en capaciteiten overeenkomen met de keuze die je wilt maken. Als je je aanmeldt voor een entree-opleiding of opleiding op niveau 2, krijg je altijd een individueel toelatingsgesprek. Opleidingen op niveau 3 of 4 kiezen er soms voor om geen individuele toelatingsgesprekken te voeren, tenzij je extra ondersteuning nodig hebt.
 • Andere toelatingsactiviteiten:
  Sommige opleidingen kiezen ervoor om bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst of sportdag te organiseren. Sommige activiteiten kunnen bepalend zijn voor je toelating, maar alleen voor opleidingen die wettelijk gezien aanvullende eisen mogen stellen. Als dit zo is, dan lees je dat in de profieltekst van je opleiding.
 • Testen:
  Het kan zijn dat je gevraagd wordt om een test te doen, waarmee we informatie verzamelen over jouw capaciteiten, motivatie of wensen. De resultaten van een test zijn nooit bepalend voor je toelating.
 • Uitgebreid toelatingsonderzoek (UTO):
  Als je extra ondersteuning nodig hebt, dan krijg je altijd een uitgebreid toelatingsonderzoek voordat je je inschrijft voor een opleiding. In dit onderzoek kijken we samen met jou wat er nodig is om jou succesvol de opleiding te laten volgen en afronden. Wat het onderzoek precies inhoudt, hangt af van jouw specifieke situatie of vraag.

Studiekeuzeadvies

Als je je aanmeldt voor een opleiding die start in het schooljaar 2023-2024, heb je wettelijk recht op een studiekeuzeadvies. Dat bekent het volgende:

 • Je wordt rechtstreeks toegelaten als je je vóór 1 april 2023 aanmeldt, meedoet aan alle eventuele verplichte toelatingsactiviteiten en voldoet aan eventuele aanvullende toelatingseisen, op voorwaarde dat je je diploma op het vereiste niveau behaald hebt op het moment dat de opleiding van start gaat. De schriftelijke bevestiging van je toelaatbaarheid tot de opleiding door de toelatingscommissie is dan je studiekeuzeadvies.
 • Als de toelatingscommissie op basis van de toelatingsprocedure van mening is dat een andere opleiding wellicht beter bij je past, dan ontvang je of een studiekeuzeadvies om je aan te melden voor een andere opleiding, of wordt je doorverwezen naar een studiekeuzetraject op het Loopbaanplein. Dan ontvang je na afloop van dat traject een studiekeuzeadvies.
 • Als je zelf twijfels hebt over je keuze, kun je de toelatingscommissie altijd verzoeken om een studiekeuzeadvies.