Studentbegeleiding

We willen iedere student helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talenten. Daarom krijg je op het Graafschap College deskundige en persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding. Natuurlijk bepalen jouw inzet en motivatie of je onze school straks met een diploma verlaat; wij kunnen je alleen helpen om het beste uit jezelf te halen.

Begeleiding voor iedere student
Volg je een opleiding op het Graafschap College dan heb je een studieloopbaanbegeleider (mentor). Met je studieloopbaanbegeleider heb je regelmatig contact en je kunt bij hem of haar terecht met vragen of problemen. Soms heb je specifieke ondersteuning nodig, dan kun je bij de zorg- of loopbaandecaan terecht voor advies en hulp.

Aanvullende begeleiding

Soms heb je meer begeleiding nodig tijdens je opleiding. Een goed begin is het halve werk. Het is daarom belangrijk dat je als nieuwe student tijdens het toelatingsgesprek aangeeft of je een beperking hebt of extra begeleiding nodig denkt te hebben. Meestal krijg je dan een verdiepend toelatingsgesprek met de decaan. De decaan stelt vast of extra begeleiding inderdaad nodig is en zo ja, in welke vorm. Natuurlijk kan ook tijdens je opleiding blijken dat je aanvullende begeleiding nodig hebt. De extra begeleiding wordt aangeboden vanuit het Loopbaanplein. Het kan gaan om:

 • Begeleiding bij psychische problemen (JongLeren)
  JongLeren is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor mbo-studenten bij wie psychische problematiek het volgen van onderwijs in de weg staat. Het programma, met flexibele in- en uitstroom, biedt studenten een combinatie van persoonlijke en groepsbegeleiding en externe hulpverlening. Er is, naast onderwijs, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en een gezonde leefstijl. Doel is dat de student kan terugkeren naar de eigen opleiding.
 • Trajectbegeleiding
  Elke sector heeft een eigen vast team trajectbegeleiders waarnaar de decaan een student kan verwijzen. Het team bestaat uit ambulant begeleiders, maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en orthopedagogen. De trajectbegeleiders kunnen de student zo nodig ook verder doorverwijzen naar externe hulpverlening.
 • Extra ondersteuning bij rekenen en taal
  Sommige studenten hebben extra ondersteuning nodig op een specifiek onderdeel van taal (bijv. werkwoordspelling) of rekenen (bijv. verhoudingen of procenten). Het Reken- en Taalteam verzorgt deze ondersteuning individueel of in kleine groepen, op de eigen leslocatie van de student. Studenten van wie het Nederlands niet de moedertaal is, hebben soms extra ondersteuning bij de taalverwerving nodig. Ook zij kunnen bij het Reken- en Taalteam terecht.
 • Onderzoek door een orthopedagoog
  Graafschap Orthopedagogie kan studenten testen op bijvoorbeeld dyslexie, aandoeningen als AD(H)D of PDD-NOS of onderzoek doen gericht op studie-/beroepskeuze.
 • Individuele begeleiding/behandeling door een orthopedagoog
  De orthopedagogen van Graafschap Orthopedagogie kunnen voor studenten die dat nodig hebben een individueel begeleidingstraject verzorgen.
 • Adviseur chronisch zieken en gehandicapten
  Deze adviseur coördineert de praktische ondersteuning die studenten met een chronische ziekte of handicap nodig kunnen hebben bij het volgen van onderwijs, de stage en de weg naar de arbeidsmarkt, zoals hulpmiddelen, vervoer of aanvragen Wajong.
 • Faalangstreductietraining/sociale vaardigheidstraining
  Voor studenten die in hun schoolprestaties gehinderd worden door faalangst of die in het algemeen een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de sociaal-emotionele ontwikkeling, biedt Graafschap Orthopedagogie gerichte trainingen.

Extra begeleiding bij de eindstage voor studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt (Transitieroute)
Voor sommige studenten met een beperking of chronische aandoening kan de eindstage een extra hobbel zijn. Onder de noemer Transitieroute krijgen deze studenten extra begeleiding, bijv. bij het zoeken van een passende eindstage, de contacten met stagebegeleider en stagebedrijf of coaching tijdens de stage. Zo wordt de eindstage ook voor deze studenten een positieve ervaring, waarmee daarna de stap naar werk beter kan worden gezet.

Begeleiding van school naar werk (School-Ex)
Ook als je klaar bent met je opleiding en wilt gaan werken, kunnen we je ondersteunen. Via ons programma School-Ex kun je bijvoorbeeld een sollicitatietraining volgen, een CV-check laten doen of een beroepskeuze test doen. Vaak met succes! Veel studenten die gebruik maakten van deze begeleiding hebben een baan met perspectief gevonden. School-Ex is er ook voor studenten die tussentijds stoppen met hun opleiding.

 

Ik wil graag meer informatie over studentbegeleiding

 • Heb je nog een aanvullende vraag of opmerking? Dan kun je dat hier aangeven.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.