Mbo-verklaring

Heb je een mbo-opleiding gevolgd, maar deze zonder diploma verlaten? Mogelijk kom je in aanmerking voor een mbo-verklaring.

De mbo-verklaring is een document dat wordt uitgereikt aan studenten die een deel van een mbo-opleiding hebben gevolgd en/of afgerond, maar zonder diploma of certificaat de beroepsopleiding verlaten. Lees meer in deze factsheet. De mbo-verklaring kan behulpzaam zijn bij het solliciteren naar een baan, doorstroom naar een opleiding van een andere mbo-instelling en bij terugkeer naar het mbo.

Wil je een mbo-verklaring aanvragen? Stuur dan een e-mail naar de examencommissie van de sector waar je je opleiding hebt gevolgd:

De mbo-verklaring is sinds 1 augustus 2021 van kracht en vervangt de instellingsverklaring. Studenten die vóór 1 augustus 2021 zijn gestopt, vallen dus nog onder de regeling van de instellingsverklaring.