Op welke tegemoetkomingen heb ik recht?

Studiefinanciering

Je hebt in principe recht op studiefinanciering als je tussen de 18 en 30 jaar bent en de entree-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt. De studiefinanciering is dan een gift. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van je thuissituatie. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stelt ieder jaar de hoogte van de studiefinanciering vast.

Let op: volg je de entree-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), dan heb je een arbeidsovereenkomst. Je recht op studiefinanciering vervalt daarmee. Wanneer je overstapt van een bol- naar een bbl-opleiding, dan moet je de studiefinanciering en het studentenreisproduct zelf stop zetten!

Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Kinderbijslag

Je ouders hebben in principe recht op kinderbijslag als:

  • Je jonger bent dan 18 jaar en de entree-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt.
  • Je jonger bent dan 18 jaar, de entree-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt, een arbeidsovereenkomst hebt, maar geen volledig betaalde werkweek hebt. Heb je wel een volledig betaalde werkweek dan vervalt je recht op kinderbijslag.

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van een aantal factoren, zoals je leeftijd, je woonsituatie en je inkomen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.svb.nl.

Studentenreisproduct (OV-kaart)

Je hebt in principe recht op een studentenreisproduct (OV-kaart) als:

  • Je recht hebt op studiefinanciering
  • Je een minderjarige mbo-student bent (ook al heb je géén recht op studiefinanciering). Dit geldt sinds 1 januari 2017.

Voor entree-studenten is het studentenreisproduct gratis. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Mbo-studentenfonds voor tegemoetkoming bij financiële problemen

Heb jij aantoonbaar onvoldoende financiële middelen voor je onderwijsbenodigdheden? Dan kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen uit het mbo-studentenfonds. Enkele doelgroepen komen daarvoor in aanmerking: studenten jonger dan 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen die een bol-opleiding volgen, studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen (denk aan ziekte, zwangerschap en bevalling, een handicapchronische ziekte of bijzondere familieomstandigheden), studenten ouder dan 18 jaar die in een uitzonderlijk moeilijke financiële situatie zitten, studenten van het vavo in een moeilijke financiële situatie en deelnemers van de Taalschool in een moeilijke situatie. Vaak krijg je leermiddelen in bruikleen, zoals boeken, laptop, licenties, bedrijfskleding en/of gereedschappen. Soms wordt (een deel van) het les- of cursusgeld betaald. Heb je nog geen studieloopbaanbegeleider (slb’er) of zorgdecaan, dan kun je een afspraak maken met de Sociaal Raadslieden die twee keer per week spreekuur houden op ons Loopbaanplein: 0314 – 35 35 35.  

Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan?

Studiefinanciering en het studentenreisproduct vraag je aan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl.

Kinderbijslag kan bij de Sociale Verzekeringsbank worden aangevraagd: www.svb.nl

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.