Op welke tegemoetkomingen heb ik recht?

Studiefinanciering

Je hebt in principe recht op studiefinanciering als je tussen de 18 en 30 jaar bent en de entree-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt. De studiefinanciering is dan een gift. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van je thuissituatie. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stelt ieder jaar de hoogte van de studiefinanciering vast.

Let op: volg je de entree-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), dan heb je een arbeidsovereenkomst. Je recht op studiefinanciering vervalt daarmee. Wanneer je overstapt van een bol- naar een bbl-opleiding, dan moet je de studiefinanciering en het studentenreisproduct zelf stop zetten!

Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Kinderbijslag

Je ouders hebben in principe recht op kinderbijslag als:

  • Je jonger bent dan 18 jaar en de entree-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt.
  • Je jonger bent dan 18 jaar, de entree-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt, een arbeidsovereenkomst hebt, maar geen volledig betaalde werkweek hebt. Heb je wel een volledig betaalde werkweek dan vervalt je recht op kinderbijslag.

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van een aantal factoren, zoals je leeftijd, je woonsituatie en je inkomen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.svb.nl.

Studentenreisproduct (OV-kaart)

Je hebt in principe recht op een studentenreisproduct (OV-kaart) als:

  • Je recht hebt op studiefinanciering
  • Je een minderjarige mbo-student bent (ook al heb je géén recht op studiefinanciering). Dit geldt sinds 1 januari 2017.

Voor entree-studenten is het studentenreisproduct gratis. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Tegemoetkoming bij financiële problemen

Ben je jonger dan 18 jaar (je hebt dus nog geen studiefinanciering) en kunnen je ouders niet of weinig meebetalen aan je opleiding? Dan heb je recht op financiële ondersteuning in de schoolkosten.

Op ons Loopbaanplein houden de Sociaal Raadslieden twee keer per week spreekuur. Studenten kunnen via hun (zorg)decaan een afspraak met hen maken. Zij gaan met jou (en eventueel je ouders) in gesprek en onderzoeken of er andere oplossingen zijn voor de geldproblemen. Is dat niet het geval dan dienen zij, samen met jou, een aanvraag in voor ondersteuning. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan ontvang je geen geld, maar leermiddelen zoals boeken, licenties, gereedschappen e.d. in bruikleen. Soms wordt (een deel van) het les- of cursusgeld betaald.

Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan?

Studiefinanciering en het studentenreisproduct vraag je aan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl.

Kinderbijslag kan bij de Sociale Verzekeringsbank worden aangevraagd: www.svb.nl

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.