Algemene voorwaarden

Besluit van inschrijving

Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College een ‘Besluit van inschrijving’ met je af voordat je start met de opleiding. Hierin staan bepalingen over het profiel dat je gaat volgen.

Als je bent toegelaten is het studentenstatuut van toepassing. Daarin zijn alle rechten en plichten van zowel jou als het Graafschap College opgenomen. In het studentenstatuut vind je tal van onderwerpen, denk aan voorzieningen, kosten, regels over het onderwijs en gedragsregels. Ook regels rondom verzuim, schorsing en verwijdering en de behandeling van klachten en geschillen vind je in het studentenstatuut.  

Praktijkovereenkomst

Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de stage. In het mbo noemen we dit meestal ‘beroepspraktijkvorming’, afgekort: bpv. Om al je rechten (en plichten) goed te regelen, is er een zogeheten praktijkovereenkomst. Deze overeenkomst moeten jij, de praktijkorganisatie en het Graafschap College ondertekenen.

Aan het begin van de beroepspraktijkvorming sluit je de (wettelijk verplichte) praktijkovereenkomst met het Graafschap College en de praktijkorganisatie af.
De praktijkovereenkomst bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: het beroepspraktijkvormingsblad
    Hierin staan zaken die specifiek gaan over de beroepspraktijkvorming. Deel 1 van de praktijkovereenkomst ontvang je aan het begin van de beroepspraktijkvorming.
  • Deel 2: het studentenstatuut
    Hierin staan alle rechten en plichten van de betrokken partijen.

Overal waar in de praktijkovereenkomst ‘opleiding’ staat, bedoelen we het profiel dat genoemd wordt op het beroepspraktijkvormingsblad.