Algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst

Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College een onderwijsovereenkomst met je af, voordat je start met de opleiding.
De onderwijsovereenkomst bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: het opleidingsblad
  Hierin staan bepalingen over het profiel dat je gaat volgen. Deel 1 van de onderwijsovereenkomst ontvang je nadat je bent toegelaten. Zowel jij als het Graafschap College ondertekenen het opleidingsblad. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders/verzorgers ook tekenen.
 • Deel 2: de algemene voorwaarden
  Hierin staan de algemene rechten en plichten van jou en de school.

Overal waar in de onderwijsovereenkomst ‘opleiding’ staat, bedoelen we het profiel dat genoemd wordt op het opleidingsblad.

Praktijkovereenkomst

Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de stage. In het mbo noemen we dit meestal ‘beroepspraktijkvorming’. Om al je rechten (en plichten) goed te regelen, is er een zogeheten praktijkovereenkomst. Deze overeenkomst moeten jij, de praktijkorganisatie en het Graafschap College ondertekenen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders of verzorgers ook tekenen.

Aan het begin van de beroepspraktijkvorming sluit je de (wettelijk verplichte) praktijkovereenkomst met het Graafschap College en de praktijkorganisatie af.
De praktijkovereenkomst bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: het beroepspraktijkvormingsblad
  Hierin staan zaken die specifiek gaan over de beroepspraktijkvorming. Deel 1 van de praktijkovereenkomst ontvang je aan het begin van de beroepspraktijkvorming.
 • Deel 2: de algemene voorwaarden
  Hierin staan alle rechten en plichten van de betrokken partijen.

Overal waar in de praktijkovereenkomst ‘opleiding’ staat, bedoelen we het profiel dat genoemd wordt op het beroepspraktijkvormingsblad.