Opbouw en profielen

In de Entree-opleiding leer je je eigen werk plannen, uitvoeren, afronden en beoordelen. Leren samenwerken is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten leer je allerlei studievaardigheden en werk je aan je eigen ontwikkeling.

Negen profielen

De Entree-opleiding bestaat uit negen profielen in verschillende beroepsrichtingen, zoals dienstverlening, logistiek, techniek, groen, horeca en verkoop. Voor alle profielen geldt dat je graag met je handen werkt, dat je het leuk vindt om praktisch bezig te zijn en dat je graag wilt samenwerken.

Je kiest één van deze profielen:

De Entree-opleiding biedt een veelzijdig vakkenpakket. Je krijgt natuurlijk theorie- en praktijkvakken die te maken hebben met het profiel dat je hebt gekozen, maar je volgt ook vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap.

Beroepspraktijkvorming (stage)

Een deel van je opleiding vindt plaats bij een bedrijf of instelling. Dit wordt de beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd, en binnen de beroepsopleidende leerweg (bol) ook wel stage. Hoeveel tijd je doorbrengt in de beroepspraktijk is afhankelijk van de opleiding en de leerweg die je kiest. Voor de beroepspraktijkvorming heb je een praktijkplaats nodig bij een bedrijf of instelling. Volg je een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol), dan zoeken wij samen met jou naar een erkende praktijkplaats. Als je kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), dan zorg je zelf voor deze praktijkplaats. Natuurlijk helpen we je als dit niet lukt.