Studiekosten

Wanneer betaal ik lesgeld?

  • Ik ben op 1 augustus 18 jaar of ouder
  • Ik volg een mbo-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol)

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. Ter indicatie: in het schooljaar 2020-2021 bedroeg het lesgeld € 1.202,- per schooljaar.

Wanneer betaal ik cursusgeld?

  • Ik ben op 1 augustus 18 jaar of ouder
  • Ik volg een mbo-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van de opleiding die en het niveau dat je volgt. Ter indicatie: in het schooljaar 2020-2021 bedroeg het cursusgeld voor:

  • de mbo-opleidingen op niveau 2 € 250,- per schooljaar
  • de mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 € 606,- per schooljaar

Overige kosten

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student te maken met de kosten voor onderwijsbenodigdheden (bijvoorbeeld boeken, een laptop of werkkleding) en extra activiteiten (bijvoorbeeld excursies). Sommige kosten komen voor rekening van de school, sommige kosten betaal je zelf. Meer informatie hierover vind je op de pagina van het betreffende profiel.