SMART START Zorg en Begeleiding

Alle profielen van de richting zorg die starten in Groenlo vallen onder SMART START Zorg en Begeleiding. Dit zijn de volgende beroepsopleidende leerweg (bol) profielen niveau 2, 3 en 4: Begeleider maatschappelijke zorg niveau 3, Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg niveau 4, Mbo-Verpleegkundige niveau 4, Verzorgende IG niveau 3 en Helpende zorg en welzijn niveau 2.

De opzet van SMART START Zorg en Begeleiding

SMART START Zorg en Begeleiding is (praktijk)ervaringsgericht. Je doet ervaring op in verschillende situaties en met verschillende doelgroepen, zowel op school als in de praktijk én op het wijkleercentrum. Je hebt de vrijheid om je eigen ontwikkelpad te kiezen en kunt sturing geven aan je opleiding, zowel qua inhoud als qua tempo. Dit hebben we uitgewerkt in drie fases, de looptijd van de verschillende fases is per student verschillend.

  1. Tijdens de oriëntatiefase krijg je een goed beeld van de verschillende beroepen en doelgroepen én van jouw talenten. Je bent vooral op school en doet (waar mogelijk en wenselijk) ervaringen op in de praktijk door verschillende projecten.
  2. Tijdens de ontwikkelfase werk je steeds meer toe naar het beroep en het profiel van jouw voorkeur. Dat doe je in een combinatie van school en stage.
  3. In de examenfase laat je zien dat je als beginnend beroepsbeoefenaar kunt werken en word je hierop beoordeeld.

Brede oriëntatie

Tijdens de oriëntatiefase krijg je, naast de algemene vakken zoals Nederlands, ook veel zorggerichte vakken die gelden voor alle opleidingen. In de ontwikkelfase, meestal het tweede jaar, ga je meer opleiding specifieke vakken volgen én beginnen de stages. Het kan zijn dat je geïnteresseerd raakt in een andere opleiding en er over nadenkt om te switchen. In dat geval is het gemakkelijk om in deze fase andere vakken te volgen en mee te kijken bij een andere opleiding. Hierdoor kun jij je breed oriënteren binnen de mogelijkheden die de zorg jou biedt. Dus wil jij graag met mensen werken die zorg en/of begeleiding nodig hebben, maar vind je het lastig om al een richting te kiezen? Dan is de SMART START  een perfecte begin.