Studiekosten en tegemoetkomingen

Studiekosten

Een vavo-opleiding volgen kost geld. We maken onderscheid tussen les- en cursusgeld. De hoogte van het les- en cursusgeld wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Lesgeld betaal je aan het ministerie van OCW; cursusgeld betaal je aan het Graafschap College. Als je nog geen 18 jaar bent, hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

Je betaalt lesgeld als

  • Je 18 jaar of ouder bent
  • Een voltijdopleiding vavo volgt (dan doe je alle examenvakken)

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. Ter indicatie: in het schooljaar 2020-2021 bedraagt het lesgeld € 1.202,- per schooljaar.

Je betaalt cursusgeld als

  • Je 18 jaar of ouder bent
  • Een deeltijdopleiding vavo volgt (dan doe je niet alle examenvakken)

De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. Ter indicatie: in het schooljaar 2020-2021 bedraagt het cursusgeld voor vavo: € 21,07 per lesuur van 30 minuten per schooljaar (voorbeeld: volg je 1 vak van 5 lesuren per week, dan betaal je 5 x € 21,07 = € 105,35 per schooljaar).

Tegemoetkomingen

Als je nog geen 18 jaar bent, hebben je ouders in de meeste gevallen recht op kinderbijslag.

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je als voltijd vavo-student in aanmerking komen voor de tegemoetkoming scholieren. Ben je 18 jaar of ouder en volg je de deeltijd vavo-opleiding, dan kun je in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders.

Kijk voor meer informatie over kinderbijslag op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank): www.svb.nl.

Voor meer informatie over de tegemoetkoming scholieren en de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders kun je terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl

SVB en DUO bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van je thuissituatie, óf en op hoeveel geld je recht hebt.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.