Studiekosten en tegemoetkomingen

Studiekosten

Een vavo-opleiding volgen kost geld. We maken onderscheid tussen les- en cursusgeld. De hoogte van het les- en cursusgeld wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Lesgeld betaal je aan het ministerie van OCW; cursusgeld betaal je aan het Graafschap College. Als je nog geen 18 jaar bent, hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

Je betaalt lesgeld als

  • Je 18 jaar of ouder bent
  • Een voltijdopleiding vavo volgt (dan doe je alle examenvakken)

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. In het schooljaar 2022-2023 is het lesgeld € 1.239,-.

Je betaalt cursusgeld als

  • Je 18 jaar of ouder bent
  • Een deeltijdopleiding vavo volgt (dan doe je niet alle examenvakken)

De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. In het schooljaar 2022-2023 is het cursusgeld € 21,87 per lesuur van 30 minuten per schooljaar. Het cursusgeld dat je moet betalen, wordt als volgt berekend: volg je in schooljaar 2022-2023 bijv. 1 vak van 6 lesuren (dus 3 klokuren) per week, dan betaal je voor dat vak 6 x € 21,87 = € 131, 22.

Tegemoetkomingen

Als je nog geen 18 jaar bent, hebben je ouders in de meeste gevallen recht op kinderbijslag.

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je als voltijd vavo-student in aanmerking komen voor de tegemoetkoming scholieren. Ben je 18 jaar of ouder en volg je de deeltijd vavo-opleiding, dan kun je in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders.

Kijk voor meer informatie over kinderbijslag op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank): www.svb.nl.

Voor meer informatie over de tegemoetkoming scholieren en de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders kun je terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl

SVB en DUO bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van je thuissituatie, óf en op hoeveel geld je recht hebt.

Mbo-studentenfonds voor tegemoetkoming bij financiële problemen

Heb jij aantoonbaar onvoldoende financiële middelen voor je onderwijsbenodigdheden? Dan kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen uit het mbo-studentenfonds. Enkele doelgroepen komen daarvoor in aanmerking, o.a. studenten van het vavo die in een moeilijke financiële situatie zitten. Vaak krijg je leermiddelen in bruikleen, zoals boeken, laptop en/of licenties. Soms wordt (een deel van) het les- of cursusgeld betaald. Heb je nog geen studieloopbaanbegeleider (slb’er) of zorgdecaan, dan kun je een afspraak maken met de Sociaal Raadslieden die twee keer per week spreekuur houden op ons Loopbaanplein: 0314 – 35 35 35.  

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.