Studiekosten en tegemoetkomingen

Studiekosten

Een vavo-opleiding volgen kost geld. We maken onderscheid tussen les- en cursusgeld. De hoogte van het les- en cursusgeld wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Lesgeld betaal je aan het ministerie van OCW; cursusgeld betaal je aan het Graafschap College. Als je nog geen 18 jaar bent, hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

Je betaalt lesgeld als

  • Je 18 jaar of ouder bent
  • Een voltijdopleiding vavo volgt (dan doe je alle examenvakken)

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. In het schooljaar 2023-2024 is het lesgeld € 1.357,-.

Je betaalt cursusgeld als

  • Je 18 jaar of ouder bent
  • Een deeltijdopleiding vavo volgt (dan doe je niet alle examenvakken)

De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. In het schooljaar 2023-2024 is het cursusgeld € 22,93 per lesuur van 30 minuten per schooljaar. Het cursusgeld dat je moet betalen, wordt als volgt berekend: volg je in schooljaar 2023-2024 bijv. 1 vak van 6 lesuren (= 3 klokuren) per week, dan betaal je voor dat vak 6 x € 22,93 = € 137,58.

Studiematerialen

Studiematerialen, zoals boeken en readers, moet je ook zelf betalen (behalve wanneer je nog geen 18 bent en wordt uitbesteed door je vo-school). Het is moeilijk een indicatie te geven van de kosten hiervan; die hangen af van het aantal vakken dat je doet en welke vakken dat zijn. Bij een voltijdopleiding gaat het om ca. € 750,- per schooljaar en bij deeltijd om ca. € 90,- per vak per schooljaar.

Tegemoetkomingen

Als je nog geen 18 jaar bent, hebben je ouders in de meeste gevallen recht op kinderbijslag.

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je als voltijd vavo-student in aanmerking komen voor de tegemoetkoming scholieren. Ben je 18 jaar of ouder en volg je de vavo-opleiding in deeltijd, dan kun je in aanmerking komen voor de tegemoetkoming deeltijders.

Kijk voor meer informatie over kinderbijslag op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank): www.svb.nl.

Voor meer informatie over de tegemoetkoming scholieren en de tegemoetkoming deeltijders kun je terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl

SVB en DUO bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van je thuissituatie, óf en op hoeveel geld je recht hebt.

Als vavo-student kom je in aanmerking voor een reiskostenvergoeding als je met het OV reist én verder dan 10 kilometer van school woont. Meer informatie lees je hierover op MijnGC bij Weten&Regelen, onder het kopje ‘Financieel (Vavo reiskosten).

 

Mbo-studentenfonds voor tegemoetkoming bij financiële problemen

Heb jij aantoonbaar onvoldoende financiële middelen voor je onderwijsbenodigdheden? Dan kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen uit het mbo-studentenfonds. Enkele doelgroepen komen daarvoor in aanmerking, o.a. studenten van het vavo die in een moeilijke financiële situatie zitten. Vaak krijg je leermiddelen in bruikleen, zoals boeken, laptop en/of licenties. Soms wordt (een deel van) het les- of cursusgeld betaald. Heb je nog geen studieloopbaanbegeleider (slb’er) of zorgdecaan, dan kun je een afspraak maken met de Sociaal Raadslieden die twee keer per week spreekuur houden op ons Loopbaanplein: 0314 – 35 35 35.  

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.