Studiekosten

Wanneer betaal ik lesgeld?

  • Ik ben op 1 augustus van het jaar dat ik start 18 jaar of ouder
  • Ik volg een Entree-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol)

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. Ter indicatie: in het schooljaar 2019-2020 bedraagt het lesgeld € 1.168,- per schooljaar.

Wanneer betaal ik cursusgeld?

  • Ik ben op 1 augustus van het jaar dat ik start 18 jaar of ouder
  • Ik volg een Entree-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van de opleiding die en het niveau dat je volgt. Ter indicatie: in het schooljaar 2019-2020 bedraagt het cursusgeld voor de Entree-opleiding € 243,- per schooljaar.

Overige kosten

Bij alle profielen krijg je te maken met onderwijsbenodigdheden, zoals boeken, een laptop of werkkleding, en kosten voor extra activiteiten, zoals excursies. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het profiel dat je volgt. Meer informatie hierover vind je op de pagina van het betreffende profiel.