Loopbaanplein

In 2011 is het Graafschap College gestart met het Loopbaanplein Achterhoek: hét centrum als het gaat om vragen op het gebied van loopbaan, scholing en interne en externe begeleiding. ‘In de Achterhoek staat geen enkele jongere aan de kant en geen enkele jongere verlaat het Graafschap College zonder perspectief,’ dat is in een notendop waar het Loopbaanplein voor staat. We vinden het belangrijk dat al onze studenten de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We doen ons uiterste best om onze studenten zodanig te begeleiden en ondersteunen dat zij met een diploma het Graafschap College verlaten. We gaan zelfs nog iets verder; indien nodig begeleiden we hen tot en met hun eerste baan. Onze aanpak werpt zijn vruchten af: al jarenlang is ons vsv-cijfer (het aantal voortijdig schoolverlaters) bijzonder laag. Daar zijn we trots op!

 

Welke partijen bevinden zich op het Loopbaanplein?

Loopbaanadviespunt

Medewerkers van het Loopbaanadviespunt verstrekken informatie over opleidingen binnen en buiten het Graafschap College. Zit je nog niet op het Graafschap College en weet je nog niet precies welke opleiding je wilt gaan volgen, dan kun je hier je eerste contacten leggen.

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden hebben kennis van wet- en regelgeving in Nederland. Ze kunnen je informeren, bijvoorbeeld over je rechten als burger. Op het Graafschap College houden de Sociaal Raadslieden wekelijks een financieel spreekuur. Studenten kunnen hier, via doorverwijzing door de zorgdecaan, terecht als ze ondersteuning nodig hebben bij het betalen van de schoolkosten. De Sociaal Raadslieden kunnen bijvoorbeeld uitzoeken of de student recht heeft op bepaalde steunfondsen of de student wegwijs maken in speciale regelingen. Ook kunnen ze budgetadvies geven.

Sectorteams studentondersteuning (trajectbegeleiding)

Elk van de vier onderwijssectoren binnen het Graafschap College heeft een eigen team trajectbegeleiders. Deze teams bestaan uit ambulant begeleiders, maatschappelijk werkers, orthopedagogen en jeugdhulpverleners. Ze bieden ambulante hulp aan studenten die vanwege problemen op allerlei gebieden overbelast dreigen te raken of al zijn, met soms studieuitval als resultaat. Ook ondersteunen de sectorteams docenten, zodat die beter toegerust zijn om met probleemgedrag van studenten om te gaan.
De hulp heeft een preventieve werking; mogelijke problemen worden in de directe omgeving van de student opgelost en erger wordt voorkomen. De sectorteams studentondersteuning zijn fysiek aanwezig op de leslocaties en hebben overleg met zorgdecanen en docententeams over studenten die in aanmerking komen voor extra begeleiding. Er zijn korte contactlijnen, waardoor de hulp laagdrempelig is en snel op gang kan komen.

Team Arbeidsmarkt

Het team Arbeidsmarkt begeleidt mensen van school naar werk, van werk naar werk en van arbeidsbeperking of werkloosheid naar werk. Team Arbeidsmarkt biedt studenten van het Graafschap College o.a. beroepenoriëntatie, sollicitatietraining, jobcoaching en loopbaanbegeleiding. Ook ondersteunt het studenten bij het vinden van een stageplek, leerwerkbaan, bijbaan of vakantiewerk. Het team werkt hierbij samen met uitzendbureaus en andere organisaties in de regio. Ook voor werkgevers is team Arbeidsmarkt een vertrouwde partner, die advies en begeleiding biedt.

LerenWerkt

Als een student (te) veel afwezig is of de school voortijdig verlaat, komt LerenWerkt in beeld. LerenWerkt is een samenwerking tussen de afdelingen leerplicht van de gemeenten en het Doorstroompunt Achterhoek (voorheen RMC). Leerplichtambtenaren en consulenten Doorstroompunt werken samen met het Graafschap College aan het bestrijden van schoolverzuim en schooluitval. We ondersteunen jongeren en hun ouders om oplossingen te vinden voor problemen die de schoolgang belemmeren. Voor iedere student wordt een passende oplossing gezocht om verzuim te stoppen, uitval te voorkomen en de kans op een startkwalificatie (diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) te vergroten. Lees hier meer over LerenWerkt.

 

Naast de hierboven genoemde partijen werken we samen met een groot aantal andere samenwerkingspartners in de regio.

Contactgegevens Loopbaanplein

Loopbaanplein

Bezoek- en postadres:
J.F. Kennedylaan 49
7001 EA  Doetinchem
T: 0314 35 35 35
E: loopbaanplein@graafschapcollege.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Telefonisch bereikbaar: van 9.00 tot 17.00 uur

Een aantal activiteiten van het Loopbaanplein, zoals de Loopbaanklassen en het programma JongLeren, worden uitgevoerd op de locatie Notenlaan 2 in Doetinchem.

Ja, ik wil graag meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, neem dan contact op met het Loopbaanplein via onderstaande formulier. Studenten van het Graafschap College kunnen ook eerst contact opnemen met de eigen studieloopbaanbegeleider of de decaan.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.