KA2 project Marketing through Europe

Aan het project Marketing through Europe nemen VET (Vocational Education and Training) docenten en studenten deel die behoefte hebben aan het ontwikkelen van hun competenties op het gebied van internationalisering, marketing, het werken binnen teams en het ‘leren aan de hand van projecten’. Projecten die worden aangeboden door aangesloten/associatieve partners of organisaties, vanuit hun behoefte aan het opfrissen van hun marketingplannen en de implementatie daarvan.

De hoofddoelen en intellectuele opbrengsten van het strategisch partnerschapsproject zijn:

IO1

Implementeren van een verkennend onderzoek, inclusief een vergelijking van marketing gerelateerde competentievereisten in de aangesloten partnerlanden (10/2020 – 09/2021)

IO2

Ontwikkelen van een trainingsprogramma en curriculum (met als thema: marketing) dat is bedoeld voor bedrijfsadministratie-, commercie- en managementstudenten in de partnerlanden (10/2021 – 05/2023)

Het trainingsprogramma is deels digitaal en deels fysiek en uitgevoerd in het Engels. De gebruikte pedagogische kernmethodes bij uitvoering van het trainingsprogramma betreffen ‘learning by doing’ en ‘team learning’. In elk land zijn bedrijven/organisaties beschikbaar die bereid zijn om studenten hun marketingactiviteiten te laten plannen, uitvoeren en evalueren. Deze middelgrote en kleine organisaties (SME’s = small and medium-sized enterprises) treden op als zogenaamde associatieve partners gedurende het project.

IO3

Het ontwikkelen van een e-learning cursus/e-learning module die implementatie in het curriculum ondersteunt dan wel verder begeleidt. Het ontwikkelen van trainingsmaterialen in het Engels die relevant én nodig zijn teneinde het trainingsprogramma en het curriculum te realiseren (10/2021 – 05/2023)

De ontwikkeling van een marketing én e-learning course/module trainingsprogramma maken het mogelijk voor studenten van eerder genoemde opleidingen en de docenten in de partnerlanden om met elkaar te netwerken. Het maakt het tevens mogelijk voor de studenten om studiemodules in het Engels ‘volledig’ te maken door internationale ervaring op te doen met het studeren als een lid/onderdeel van een Europese groep studenten.