KA2 project Genuine Digi

Het Graafschap College werkt in het project Genuine Digi samen met Finse en Sloveense collega’s aan het vergroten van de didactische online onderwijsvaardigheden van docenten (en daarmee de digitale competenties van zowel docenten als studenten). Dit door een online leermodel te ontwikkelen dat ieder land en iedere onderwijsinstelling kan toepassen op de eigen online leerprogramma’s.

Voor een ontmoeting met de Finnen en Slovenen vertrok een team van medewerkers in april 2022 naar Tampere in Finland. Ze bezochten onder andere de Tampere University of Applied Sciences (TAMK) en werden daar bijgepraat over het Finse onderwijssysteem en hoe digitaal onderwijs wordt vormgegeven. Veel verschillen in de do’s en don’ts zijn er niet, maar wat wel opvalt is dat culturele verschillen vanuit onderwijskundig perspectief een rol spelen.

Samen met de Finse en Sloveense collega’s is een begin gemaakt met het ontwerp van een tool. Een middel dat de Europese docent in zijn lessen kan gebruiken om digitaal pedagogisch bezig te zijn. Er staat een raamwerk waar iedereen mee uit de voeten kan. De tool wordt zeer waarschijnlijk een lemniscaatmodel dat de docent helpt om bewuste stappe te maken. De details zullen in de loop van het jaar duidelijk worden.

Daarnaast werd onder andere een bezoek gebracht aan de Nokia-arena van de plaatselijke ijshockeyclub. TAMK heeft daar een studieruimte waar een start is gemaakt om te experimenteren met gamification in het onderwijs.

Binnenkort gaan de medewerkers samen met de Finse collega’s op bezoek bij de collega’s in Slovenië.