KA2 project SHAKER

Project SHAKER is één van de KA2 projecten waar het Graafschap College bij betrokken is en wordt gefinancierd door het Erasmus + -programma. KA2 zijn samenwerkingsverbanden tussen minimaal drie (onderwijs)organisaties in Europa. Door middel van internationale activiteiten, zoals gezamenlijke meetings, evenementen of ‘internationalisation at home’, wordt gewerkt aan het versterken van de eigen organisatie, (internationale) netwerken en het delen van kennis. Het uitwisselen van kennis en het ontwikkelen van vernieuwende producten en methoden staan centraal.

Doel en uitwerking project

In Nederland, maar ook in andere landen in Europa, is een tekort aan zorgpersoneel. SHAKER stelt ten doel om het Zorg en Welzijn beroep aantrekkelijker te maken voor iedereen die hierbij betrokken is. Dus nieuwe 16-18 jarige instromers, ervaren krachten, mensen die van beroep willen wisselen en alles daar tussenin. Wat het project uiteindelijk op gaat leveren is een guidebook met de best practices and recommendations in 5 talen (Engels, Pools, Nederlands, Frans en Tsjechisch). Bedrijven, organisaties en scholen in de zorg en welzijn kunnen dit vervolgens als onderlegger gebruiken en meteen toepassen. Zo hopen we met dit project een bijdrage te kunnen leveren aan het gemeenschappelijke doel om het Zorg en Welzijn aantrekkelijker te maken.

Internationale samenwerkingsverbanden

SHAKER is een samenwerkingsverband met de provincie Gelderland, ROC Rivor, Graafschap College en verschillende scholen/ bedrijven en instellingen vanuit Grand Est in Frankrijk, Lubelskie Voivodeship in Polen en Moravian- Silesioan Region in Tsjechië. Binnen deze landen zijn daarnaast tientallen scholen en bedrijven betrokken bij het traject. Een groep stakeholders die ieder hun eigen kennis en kunde meebrengen en veel van elkaar kunnen leren. Dit wordt gestimuleerd door verschillende internationale bezoeken. Zo hebben er in 2021 en 2022 bezoeken plaatsgevonden in Polen, Tsjechië en Frankrijk waarin zorg en welzijn professionals een kijkje nemen bij jongerencentra, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, dagopvang en andere soortige bedrijven binnen de sector. Ook wordt er gesproken over de mooie kanten van het beroep, de manier hoe dit over te brengen is en de mogelijkheden hierin binnen PR en Marketing.

SHAKER bezoek aan Nederland

Op 17-19 mei 2022 vond er een bezoek plaats met experts van diverse scholen, bedrijven en instellingen uit de vier Europese regio’s (Frankrijk, Polen, Tsjechië en Nederland). Hierin waren het Provinciehuis Gelderland, twee mbo-scholen, een ziekenhuis, het beleefhuis van de gemeente Doetinchem, een sociale onderneming en de TZA Achterhoek (Civon) de belangrijkste locaties. De bezoeken zijn als zeer inspirerend ervaren door de deelnemers. Bij deze organisaties heerst een aanpak gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid richting medewerkers of studenten, dat vanuit de andere landen bekeken erg uniek is.

De TZA Achterhoek fungeert als een brug tussen de theoretische en reële omgeving, die tot doel heeft de nieuwste kennis en moderne technologieën over te dragen naar zorg en welzijn. Technologieën zijn onze uitstekende helpers, maar kunnen ze een persoon als levend wezen vervangen? Dus empathie, altruïsme, emoties? Sociale robots kunnen mensen helpen met hun dagelijkse activiteiten, maar is het oké om dat wat de menselijke soort definieert volledig te vervangen door een machine? Dit zijn vragen die in de toekomst een antwoord moeten krijgen en waren onder andere onderwerp van discussie tijdens het SHAKER bezoek. Ook het Graafschap College was onderdeel van deze excursie waarbij deelnemers kennis hebben opgedaan binnen het skills lab, het beleefhuis Doetinchem en het Onderwijsleercentrum. Mooi om te zien dat wij met het toepassen van innovaties als de HoloLens, VR bril en een interactieve pop binnen de zorg en welzijn, andere landen weten te inspireren. Bekijk hier de beelden van het bezoek aan Nederland.

Het belang van zelfstandigheid en nieuwe technologieën binnen het onderwijs

In de provincie Gelderland werkt ongeveer 20% van de productieve bevolking binnen het Zorg en Welzijn domein. De bevolking van deze regio vergrijst en een gedeelte van de jongeren kiest ervoor om buiten de provincie te gaan wonen en werken. De provincie is zich bewust van dit probleem en ondersteunt systematische veranderingen, die zouden helpen om het personeelstekort binnen deze sectoren te verkleinen. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking met de Stichting SBB, regionale leercentra, het aanbieden van vervolgopleiding of het mogelijk maken van deeltijdwerk dat beter rekening houdt met de behoeften van medewerkers.

Binnen SHAKER stellen we dat het vergroten van de belangstelling voor zorg en welzijn (binnen Gelderland) begint op school. Het schoolsysteem in Nederland is flexibel en studenten hebben doorgaans de mogelijkheid om tijdens hun studie zonder belemmeringen van opleiding te switchen. Bovendien heeft elke mbo-school zijn eigen begeleidings- en loopbaancentrum, voor studenten met studie-, sociale of gezondheidsbelemmeringen. Studenten worden opgeleid op basis van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, hebben hetzelfde doel, maar kunnen ook hun eigen weg kiezen. Hoe een student zijn of haar doel bereikt hangt af van motivatie, mogelijkheden en capaciteiten. Hier fungeert de leraar als een “coach” en het gebruik van de modernste technologieën is een gemeenschappelijk onderdeel van het lesgeven, zowel theoretisch als praktisch. Tijdens het bezoek aan het Graafschap College in Doetinchem hebben de deelnemers van het SHAKER project met leerlingen gesproken. Hier werd verteld dat onderwijs op basis van zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid vaak moeilijk, maar zeer effectief en heilzaam is voor de voorbereiding op een toekomstig beroep. Belangrijk dus om op deze manier toekomstige zorg en welzijn professionals op te leiden.