Samenwerkingspartners onderwijs, begeleiding en werk

Het Graafschap College ziet zichzelf als partner voor een leven lang ontwikkelen in de (Eu)regio. We brengen dit in de praktijk door het verzorgen van hoogwaardig, inclusief en relevant onderwijs, en ook door samen met betrokken partijen te werken aan een sluitend netwerk van onderwijs, begeleiding en werk. Hieronder ziet u een aantal van de partners met wie wij samenwerken om dit doel te bereiken.

Achterhoek werkt door
Regionaal Mobiliteitsteam Achterhoek

Leerwerkloket Achterhoek
Het Leerwerkloket adviseert studenten, werkzoekenden, werknemers, scholieren en ondernemers over o.a. om- en bijscholing, studiekeuze, beroepskeuze, loopbaan en scholing op de werkvloer

Opijver
Achterhoeks Talentenfonds

Zeg Achterhoek
Onderdeel van Actieplan Achterhoekse Jongeren

UWV

Laborijn
Uitvoeringsorganisatie van de participatiewet en de wsw voor gemeenten Doetinchem en Aalten, en voor de wsw voor gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek

Fijnder
Voorheen Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost

STOER
Uitvoeringsorganisatie van de participatiewet gemeente Oude IJsselstreek