Installatie- en Bouwimpuls

Volg je het profiel Middenkaderfunctionaris Smart Building (bol, niveau 4)? Dan kom je in aanmerking voor de regeling van Installatie- en Bouwimpuls. Deze stichting promoot kaderfuncties binnen de installatie- en bouwbranche en biedt gemotiveerde jongeren een aantrekkelijke financiële regeling tijdens hun opleiding. Zo worden de kosten van een laptop, boeken, digitale leermiddelen, collegegeld en een studiereis naar Berlijn in het vierde leerjaar grotendeels vergoed. De combinatie van stage en studie en de relatie die de student met de betrokken werkgever(s) opbouwt, vergroot de kans op een baan na de studie.

Samenwerking van werkgevers in de installatiebranche en bouwsector

Installatie- en Bouwimpuls is een samenwerkingsverband van werkgevers in de installatiebranche en bouwsector (bouw- en infrabedrijven, constructie-, ingenieurs- en architectenbureaus en woningcorporaties) en het Graafschap College. Het doel van de stichting is om studenten op mbo-niveau op te leiden voor kaderfuncties in de bouw- en installatiebranche.

Betrokkenheid bedrijfsleven

Werkgevers in de bouw- en installatiebranche en het Graafschap College werken nauw samen om studenten een goede stageplaats te bieden. De branche hecht grote waarde aan een goede begeleiding tijdens de stageperioden en is betrokken bij de invulling van de opleiding. Ook is het bedrijfsleven betrokken bij de examinering in het afsluitende deel van de opleiding, 50% van de examinering vindt namelijk plaats in de praktijk.