Erasmus+

Erasmus+: subsidie voor internationale stages

Het Graafschap College werkt nauw samen met Erasmus+. Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma dat beurzen beschikbaar stelt voor studenten van mbo-opleidingen die een internationale stage-ervaring willen opdoen bij bedrijven en instellingen in ruim 30 deelnemende landen. Met een Erasmus+ beurs kunnen studenten minimaal 2 weken en maximaal 12 maanden naar het buitenland. Wat een student aan vergoeding krijgt, is afhankelijk van het beschikbare budget, dat wil zeggen de subsidie die het Graafschap College ontvangt. Ook medewerkers in het onderwijs kunnen gebruik maken van de Erasmus+ subsidie als zij deelnemen aan internationale activiteiten of uitwisselingen.

Waarom buitenlandse stages, activiteiten en uitwisselingen?

Met een internationale stage krijgen studenten de kans zich zowel persoonlijk als beroepsmatig te ontwikkelen in een steeds meer globaliserende wereld. Ze doen nieuwe ervaringen op, leren een andere cultuur kennen, verbreden hun horizon en hun talenkennis krijgt een boost. Ook wordt een beroep gedaan op hun zelfstandigheid: ze moeten zelf dingen regelen en zich zien te redden in een nieuwe omgeving. Stuk voor stuk eigenschappen die van pas komen als zij aan het werk gaan. Ook voor medewerkers biedt het opdoen van internationale ervaringen veel voordelen. Het zorgt voor deskundigheidsbevordering en ondersteunt bij het innoveren van het onderwijs, kortom het draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Erasmus+: subsidie voor deelname aan KA2-projecten

Het Graafschap College is betrokken bij een aantal KA2 cooperation partnerships. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen minimaal drie (onderwijs)organisaties in Europa. In zo’n partnerschap kan het Graafschap College samen met andere Europese (onderwijs)organisaties de huidige activiteiten en organisatiecapaciteit versterken en doorontwikkelen, tot innovatieve oplossingen komen en/of goede voorbeelden uitwisselen. Door middel van internationale activiteiten, zoals gezamenlijke meetings, evenementen of ‘internationalisation at home’, wordt gewerkt aan het versterken van de eigen organisatie en (internationale) netwerken. Het uitwisselen van kennis en het ontwikkelen van vernieuwende producten en methoden staan centraal. Gezamenlijk vergroten de partners hun capaciteit om op nationaal én internationaal niveau het verschil te maken binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Bij deze KA2-projecten zijn/waren medewerkers van het Graafschap College betrokken:

VET Mobility Charter

Het Graafschap College heeft de VET Mobility Charter ontvangen van Erasmus+. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die internationalisering in brede zin opnemen in het onderwijs.

Meer informatie

Op de pagina ‘Stagelopen in het buitenland’ vindt u meer informatie over Erasmus+, een overzicht van buitenlandse stages en activiteiten, interessante links en leest u ervaringen van studenten.