Documenten

B3net

Alle zaken rondom de beroepspraktijkvorming van studenten worden geregeld via B3net, een digitaal programma. Leerbedrijven, studenten en praktijkbegeleiders hebben toegang. In B3net wordt bijvoorbeeld de voortgang van studenten bijgehouden en is informatie over gemaakte afspraken terug te vinden. Ook vindt u er contracten en documenten. Een aantal van documenten vindt u ook op deze pagina van de website.

Algemene informatie praktijkgids

In het document ‘Algemene informatie praktijkgids’ vindt u informatie over algemene regels en afspraken met betrekking tot de beroepspraktijkvorming. Daarnaast bevat het document een begrippenlijst waarin gebruikte termen rond de beroepspraktijkvorming worden verklaard.

Algemene informatie praktijkgids

Praktijkovereenkomst (POK)

Wanneer een student bij uw organisatie stage gaat lopen of een leerbaan gaat vervullen, moeten vooraf over uiteenlopende zaken afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de duur van de praktijkperiode, wijze van begeleiding, verzekering, vergoeding, huisregels, probleemregeling en beëindigingsafspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een praktijkovereenkomst (POK). U als praktijkorganisatie, de student (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) en het Graafschap College ondertekenen de POK. In het geval van een leerbaan, ondertekent ook een vertegenwoordiger van het landelijk orgaan voor beroepspraktijk de overeenkomst. De POK is géén arbeidsovereenkomst.

De POK bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: het beroepspraktijkvormingsblad
    Hierin staan de afspraken die specifiek over de beroepspraktijkvorming gaan. Deze wordt overhandigd aan het begin van de beroepspraktijkvorming.
  • Deel 2: de algemene voorwaarden
    Hierin staan alle rechten en plichten van de betrokken partijen. Overal waar ‘opleiding’ staat, wordt het profiel bedoeld, dat staat vermeld op het beroepspraktijkvormingsblad.