KA2 project DIOS

Onderwijsinnovatie: Technologie kan het niet oplossen, maar de docent kan het ook niet meer zonder

 

 

 

Het onderwijs heeft de uitdaging om de maatschappelijke en technologische verandering op vakinhoudelijk en onderwijskundig/pedagogische bij te houden. Veranderingen in het onderwijs zijn niet nieuw, maar het tempo waarin deze nu plaatsvinden en de te verwachten versnelling in de nabije toekomst, vereisen visie en beleid om docenten goed voor te bereiden op de veranderingen in hun beroep. Met het Erasmus+ KA2 project DIOS willen we hieraan een bijdrage leveren.

Onderwijsmedewerkers voorbereiden en ondersteunen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit onderzoek van onder andere kennisnet blijkt dat de mate waarin docenten nieuwe technologieën toepassen gecorreleerd is aan de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs. Anders gezegd: meer gebruik van ICT gaat in de praktijk samen met hogere leeropbrengsten door ICT. Echter technologische en maatschappelijke verandering volgen elkaar in rap tempo op. Voor het onderwijs is het een uitdaging om dit bij te houden en docenten voor te bereiden op deze verandering. De snelheid waarin de veranderingen zich voordoen, zal voor een aantal docenten als een uitdaging worden ervaren en motiveert ze om te werken aan onderwijsinnovatie met behulp van nieuwe technologieën. Echter voor een grote groep van docenten gaan de veranderingen zo snel dat hun dit zorgen baart. De angst voor de snelle veranderingen moet hierbij niet worden onderschat. Om uitval te voorkomen en aan te kunnen blijven sluiten bij de vraag van de student en het beroepenveld is het noodzakelijk om onderwijsmedewerkers voor te bereiden en te ondersteunen bij deze ontwikkelingen.

Learning Lab

Traditionele trainingen en workshops kunnen hiervoor worden ingezet, echter doet dit geen recht aan de huidige mogelijkheden die de technologie ons biedt om op maat en aansluitend op de leerbehoefte docenten te ondersteunen. Een Learning Lab kan hierbij worden ingezet. Een Learning Lab heeft tot doel docenten kennis te laten maken met nieuwe technologieën die het onderwijs en de onderwijsinnovatie ondersteunen. Het is “The placet to be” om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen met ICT. In het Learning Lab wordt op eigen initiatief en op vraag vanuit het werkveld onderwijsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden die nieuwe technologieën te bieden hebben. Het is de plek waar materialen en middelen kunnen worden geleend om uit te proberen in de klas. De medewerkers in het Learning Lab kunnen inhoudelijke en technische ondersteuning bieden bij het gebruik van de nieuwe technologieën. “Last but not least” kan het Learning Lab de hub zijn waar vragen en expertises in de schoolorganisatie verenigd worden, het Learning Lab fungeert dan als kennis-hub.

Design thinking

Bij het opzetten en gebruik van Learning Labs maken we gebruik van de design thinking methodiek. Bij design thinking draait vooral om het begrijpen van mensen voor wie je een product of dienst ontwikkelt. Het helpt je om je natuurlijke neiging tegen te houden om vanuit (vaak verkeerde) assumpties te vertrekken. Het helpt je om nieuwe vragen te stellen. Die leiden tot andere inzichten.

Didactic Guidelines

In het DIOS-project onderzoeken we in internationaal verband welke vormen een Learning Lab kan hebben en wat de “Do’s and Don’ts” zijn. Deze zijn verwoord in het report “Didactic Guidelines” wat binnenkort hier is te downloaden. Daarnaast ontwikkelen we concrete leerarrangement waarbij AR, VR, 360° video’s, 3D printen en IoT ingezet kunnen worden als didactische hulpmiddelen. Van de resultaten worden video’s gemaakt. Deze zullen later aan deze pagina worden toegevoegd.

Projectduur en -partners

Het project loopt van november 2020 tot oktober 2022.

De Projectpartners zijn:

  • SBG Dresden (DE) – projectmanagement
  • SCP SERV LIMITED (CY)
  • Graafschap College (NL)
  • Solski Centrum Kranj (SI)
  • SPSCH Pardubice (CZ)