Samenwerkingsinitiatieven

Partner in de (eu)regio

Het Graafschap College staat voor hybride, innovatief en gepersonaliseerd (beroeps)onderwijs dat relevant is voor de samenleving en dat gericht is op een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. We doen er alles aan om ons onderwijs te laten inspringen op de snelle veranderingen in de maatschappij en het werkveld. Hierdoor zijn we een belangrijke partner voor leven lang ontwikkelen en dragen we bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de regio.

Samen.Leren.Delen.

Drie kernwoorden die het Graafschap College als leidraad beschouwt: Samen.Leren.Delen. Dit brengen we in de praktijk binnen ons onderwijs, maar ook erbuiten: we zoeken de verbinding met partners in de regio actief op en koesteren relaties en samenwerking. Samen met het onderwijsveld, de arbeidsmarkt, instellingen en organisaties in de (eu)regio werken we aan innovatief en relevant onderwijs, werkgelegenheid en de juiste begeleiding voor iedereen.