Project Maatschappelijke Diensttijd

‘Hier draag je bij aan de samenleving van de toekomst’

Samen met Spectrum Arnhem, Figulus welzijn Aalten, Present Achterhoek, Welcom Didam, JC ‘Jij Creëert’ Cultuurbedrijf Amphion én De Graafschap Verbindt is het Graafschap College in november 2022 het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ‘Hier draag je bij aan de samenleving van de toekomst’ gestart.

Eerstejaarsstudenten van de opleiding Sociaal werk nemen deel aan het project. Het MDT-traject start met een training waarin de studenten gedurende acht bijeenkomsten worden uitgedaagd zich te verdiepen in hun eigen kwaliteiten en vooral hun kwaliteiten in relatie tot anderen. In deze training versterken de studenten hun vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken. De training wordt afgesloten met de voorbereiding en uitvoering van een (reeks) maatschappelijk georiënteerde activiteit(en). Naast deze eerstejaarsstudenten zullen ook studenten deelnemen die gekozen hebben voor de keuzedelen ‘Persoonlijk Profileren’ of ‘Ondernemend Gedrag’. De begeleiding van de uit te voeren activiteiten wordt verzorgd door de onderstaande samenwerkende partners. Gedurende de looptijd van dit driejarig durende project zullen zo’n 360 studenten deelnemen. Financiering is mogelijk gemaakt door financieringsorganisatie ZonMW.

Voor vragen en/of meer informatie, mail naar projectleiders: Ernstjan Rutten (e.rutten@graafschapcollege.nl) of Maaike Jeronimus (m.jeronimus@spectrumelan.nl).