Bedrijfsprojecten

Bedrijfsprojecten voor studenten Middenkader engineering
Bedrijfsprojecten zijn een integraal onderdeel van het afsluitende studiejaar voor studenten Middenkader Engineering niveau 4, met uitstroomprofielen werktuigbouw, industrieel design, Smart Industry en mechatronica.

Voordelen voor bedrijven
Bij een bedrijfsproject dragen bedrijven een probleem aan, waarmee studenten projectmatig te werk gaan om een oplossing te realiseren. Zij kunnen met een frisse blik en de nieuwste kennis aan de slag met projecten, die bij u op de plank (blijven) liggen. Voor bedrijven is het bovendien een uitstekende manier om bij te dragen aan het technisch onderwijs in de regio en om betrokkenheid te tonen.

Heeft u uitdagende projecten?
Het Graafschap College nodigt bedrijven uit om deel te nemen aan deze samenwerking en uitdagende projecten aan te dragen voor onze studenten. De studenten werken in groepen aan het project en worden begeleid door een docent van het Graafschap College. Het bedrijf wordt ook gevraagd om enige begeleiding te bieden tijdens het project en om regelmatig overlegmomenten te organiseren met de studenten.

Meld uw project aan
Als uw bedrijf een project heeft dat geschikt is voor onze studenten, kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Een docent van het Graafschap College neemt vervolgens contact met u op om het project te bespreken en te kijken of het realistisch en uitvoerbaar is.

Hoe werkt het?
De projectfase begint in augustus, wanneer bedrijven hun bedrijfsproject presenteren aan de vierdejaars studenten op onze locatie bij het CIVON in Ulft. Studenten maken vervolgens een keuze welk project ze willen oppakken en gaan aan de slag met de probleemstelling om mogelijke oplossingen en ideeën uit te werken. Deze worden besproken met de opdrachtgever en de docentbegeleider om uiteindelijk tot een definitief ontwerp te komen.

Werkplaats
Tijdens het uitvoeren van het bedrijfsproject maken de studenten gebruik van de werkplaats van het Graafschap College en zijn ze beschikbaar om op locatie bij de opdrachtgever te werken. Van de studenten wordt verwacht dat zij proactief communiceren met de opdrachtgever over de voortgang van het project. Aan het einde van het project wordt het resultaat opgeleverd en gepresenteerd aan de opdrachtgever en de docentbegeleider.

Kostenneutraal
Het Graafschap College streeft ernaar om de kosten voor het materiaal vooraf overeen te komen met de opdrachtgever en werkt zoveel mogelijk met een ‘gesloten beurs’. Er vindt geen verrekening plaats met betrekking tot de personele kosten.

Waardevolle samenwerking
Kortom, het bedrijfsproject is een interessante en waardevolle samenwerking tussen bedrijven en het Graafschap College om het technisch onderwijs in de regio te stimuleren en studenten de kans te geven om praktische ervaring op te doen. We nodigen bedrijven uit om deel te nemen aan deze samenwerking en uitdagende projecten aan te dragen voor onze studenten.

 

 

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van bedrijfsprojecten.

Interactive – Hoogte verstelbare werkbank
Het ontwerpen en maken van een product om de bestaande werkbanken in hoogte te kunnen verstellen.
MPS – Transportsysteem
Ontwerp en bouw een hulpmiddel om een waterzuiveringssysteem gemakkelijk in en uit een container te laden.
ICER – Eyecatcher
Het ontwerpen en maken van een eyecatcher voor het ICER.
CNA – Afkorten staalkabel
Het ontwerpen en maken van een machine om een staalkabel af te korten.
Van Raam – Cabrio fiets
Het ontwerpen en maken van een prototype voor een overkapping van de driewielfiets van ‘Van Raam’.
IJsbaan – IJsdweilmachine
Het ontwerpen en maken van een ijsdweilmachine.
PSA – Manege vlakker
Het ontwerpen en maken van een machine voor achter een tractor die de grond van een manege los maakt en weer opnieuw vlakt.
Pasman – Watermolen
Het ontwerpen en maken van een machine die waterkracht omzet in stroom.
Van Beek – Aanvoerbuffer
Het ontwerpen en maken van een aanvoerbuffer om de productie te kunnen verhogen om de trays te wassen.