Leren van verhalen

Op deze pagina staat informatie over de methodiek en het boek: ‘Leren van verhalen’. Een praktisch instrument voor het voeren van reflectieve leer- en ontwikkelgesprekken die er écht toe doen. Naast de methodiekbeschrijving zijn er in het boek zijn vijfentwintig verhalen te lezen van lerenden met heel verschillende achtergronden. Van studenten tot ondernemers, van politici tot (studie)loopbaanbegeleiders. Reflectie wordt niet meer als een verplicht kunstje gezien, maar als een ‘way of life’ en een vliegwiel voor (professionele) identiteitsontwikkeling.

Wil je meer informatie over het train-de-trainer programma? Neem dan gerust contact op met de auteur van de methodiek: Sander Berendsen (s.berendsen@graafschapcollege.nl). Het (gratis) online boek: ‘Leren van verhalen’ en de interactieve KL(IK!) pdf zijn door innovatiedocent en lerarenopleider Sander Berendsen, in opdracht van het Graafschap College, ontwikkeld.