Nahied Rezwani vertrekt naar Hogeschool Inholland

Nahied Rezwani, directeur van de sector Economie & Dienstverlening, vertrekt per 1 september bij het Graafschap College. Nahied gaat aan de slag als domeindirecteur Business Finance & Law en locatiedirecteur Rotterdam bij Hogeschool Inholland.

Nahied heeft met veel energie en daadkracht de noodzakelijke beweging binnen de sector in gang gezet. Er wordt hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de sector, waarbij zeker aandacht is voor de teruglopende studentenaantallen en de gevolgen die dat kan hebben voor de formatie. We zijn Nahied heel erkentelijk voor haar bijdrage aan de ontwikkelingen binnen het Graafschap College en het netwerk dat ze heeft opgebouwd met externe partijen.

We feliciteren Nahied met haar nieuwe baan en wensen haar, zowel in haar werk als persoonlijk, veel succes toe. We realiseren ons dat met deze nieuwe uitdaging de balans tussen werk en privé voor Nahied verbetert. We vinden het erg jammer dat ze vertrekt, maar hebben begrip voor haar keuze.

Nahied blijft tot 1 september in dienst als sectordirecteur, waardoor ze een belangrijk deel van de ontwikkelopdracht af kan ronden. Ze zal tijdens de zomer en bij de start van het schooljaar 2019-2020 haar functie blijven vervullen.