Klokkenluidersregeling

Het Graafschap College heeft een klokkenluidersregeling. De regeling dient als houvast, wanneer medewerkers een ernstig misstand melden. Klokkenluiden kan voor een medewerker grote gevolgen hebben; het zet de relatie met de werkgever ernstig onder druk. Dit brengt het risico van benadeling en in het ergste geval ontslag met zich mee. Daarom heeft de medewerker in zijn rol als klokkenluider bijzondere bescherming nodig. In de regeling wordt de interne meldingsprocedure en de afhandeling beschreven.

Lees de Klokkenluidersregeling