Vertrouwenspersoon

Je hebt recht op een veilige omgeving om te kunnen studeren. Ongewenst gedrag op onze school of op de stageplek van het leerbedrijf mag niet voorkomen. Ongewenst gedag kan pesten, bedreigen, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie zijn. Soms helpt het als je erover praat met degene die pest, bedreigt, discrimineert of intimideert. Als je dat niet durft of het levert niets op, kun je het beste naar een vertrouwenspersoon van het Graafschap College gaan. Deze luistert naar je en helpt jou graag bij het vinden van een oplossing. Natuurlijk zijn de gesprekken vertrouwelijk.

Jij, of jouw wettelijk vertegenwoordiger, kunt bij de vertrouwenspersonen van het Graafschap College terecht met klachten over ongewenst gedrag. Elke sector kent zijn eigen vertrouwenspersonen. Op het portaal staan de vertrouwenspersonen van jouw sector vermeld.