Verslagen en verantwoording

Op dit deel van de website staan jaarverslagen, onderzoeksrapportages en beleidsdocumenten. Klik op de link om het betreffende document te openen.

Jaarverslag

Via ons jaarverslag leggen we ieder jaar verantwoording af over behaalde resultaten en ontwikkelingen.

Geïntegreerd jaardocument 2020

Geïntegreerd jaardocument 2019

Geïntegreerd jaardocument 2018

Jaarverslag Graafschap College 2017

Financieel jaarverslag 2017

Onderzoeken

Interne en externe audits

Jaarlijks voert ons interne auditorenteam verschillende audits uit. Daarnaast voert het Kwaliteitsnetwerk MBO iedere drie jaar externe audits uit. Bekijk de resultaten van de externe audits: 2013 en 2016.

Inspectieonderzoek

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt één keer per 4 jaar de kwaliteit van het onderwijs. Het betreft een breed onderzoek dat ‘Vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en opleidingen’ wordt genoemd. Kijk hier voor de meest recente onderzoeksresultaten.

Focus op Kr8 (Focus op Vakmanschap)

Het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ bevat maatregelen om het mbo-onderwijs in Nederland te verbeteren. Het Graafschap College implementeert de maatregelen uit het actieplan in samenhang met de realisatie van de strategische doelen in een programma met de naam ‘Focus op Kr8’. In twee specials beschrijven wij hoe dat gebeurt.

Special Focus op Kr8 (juni 2014)

Special Focus op Kr8 (november 2012)