Verslagen en verantwoording

Op dit deel van de website staan jaarverslagen, onderzoeksrapportages en beleidsdocumenten. Klik op de link om het betreffende document te openen.

Geïntegreerd jaardocument

Via ons geïntegreerd jaardocument leggen we ieder jaar verantwoording af over behaalde resultaten en ontwikkelingen.

Geïntegreerd jaardocument 2023

Geïntegreerd jaardocument 2022

Geïntegreerd jaardocument 2021

Geïntegreerd jaardocument 2020

Geïntegreerd jaardocument 2019

Geïntegreerd jaardocument 2018

ANBI

Het Graafschap College is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent onder andere dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk hebben. Als ANBI is het Graafschap College verplicht een aantal gegevens te publiceren. Deze gegevens met betrekking tot 2022 zijn terug te vinden in dit formulier.

Onderzoeken

Interne en externe audits

Jaarlijks voert ons interne auditorenteam verschillende audits uit. Daarnaast voert het Kwaliteitsnetwerk MBO iedere drie jaar externe audits uit.

Inspectieonderzoek

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt één keer per 4 jaar de kwaliteit van het onderwijs. Het betreft een breed onderzoek dat ‘Vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en opleidingen’ wordt genoemd. Kijk hier voor de meest recente onderzoeksresultaten.