Klachtenregeling Graafschap Opleidingen en Civon

In deze regeling wordt de procedure beschreven wanneer een deelnemer van initiële trainingen, cursussen, programma’s of opleidingen van Graafschap Opleidingen BV en CIVON BV een klacht indient. Uitgangspunt is dat klachten worden afgehandeld op de plek waar deze ontstaan zijn. Mocht dat niet naar tevredenheid gebeuren, dan is het mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen. Een klacht dient eerst bij de sectordirecteur van de sector waarbinnen de scholing georganiseerd wordt te worden ingediend, waarna het mogelijk is de klacht met een beroepschrift aan de klachtencommissie voor te leggen. Deze klachtencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.
Klik hier voor de regeling.