College van bestuur

 

Het Graafschap College wordt bestuurd door het college van bestuur: Mirjam Koster (voorzitter) en Michiel Gerlagh (lid). Het college van bestuur is statutair verantwoordelijk voor:

  • de continuïteit van de organisatie;
  • het vaststellen en de realisatie van de strategische doelstellingen (op basis van de missie en visie van de organisatie);
  • de naleving van wet- en regelgeving (incl. verantwoording).

Het bestuur voert haar taken uit op basis van de statuten, het bestuursreglement en de Governance code die voor het mbo is vastgelegd in de Branchecode Goed bestuur (mbo raad, 2019).

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met een van de leden van het college van bestuur.

Mevr. M.H. Koster-Wentink MA
Voorzitter college van bestuur
 088 324 21 53
Dhr. M. Gerlagh MBA
Lid college van bestuur
 088 324 21 53