Integriteitscode

Met de integriteitscode geeft het Graafschap College aan op welke manier binnen de organisatie met het beginsel van integriteit wordt omgegaan. In de code wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder integriteit en integer handelen. De code is bedoeld om ervoor te zorgen dat studenten, medewerkers en andere betrokkenen zich bewust zijn van hun handelswijze, zich daar een oordeel over vormen en vervolgens daar op een verantwoorde wijze naar handelen, want het Graafschap College wil een organisatie zijn waarin het prettig en veilig werken is. De integriteitscode regelt geen details, maar geeft een kader van normen en waarden. Op basis van de code kunnen studenten, medewerkers en andere betrokkenen elkaar aanspreken op ethisch onaanvaardbaar gedrag.

Gedragscode Integriteit