Veelgestelde vragen

Hieronder hebben wij een aantal veelgestelde vragen over het rookvrije schoolterrein verzameld. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden, meld dit dan aan: graafschapvitaal@graafschapcollege.nl

Wat houdt een rookvrij schoolterrein precies in? 
Een rookvrij schoolterrein is geheel rookvrij voor alle gebruikers van het terrein, waaronder studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers. Als we het hebben over een rookvrij schoolterrein, dan gaat het om de buitenruimte, die tot de school- of onderwijslocatie behoort: het schoolplein. De schoolgebouwen zijn al rookvrij. Klik hier voor meer informatie.

​​​​​​​Waarom een rookvrij schoolterrein? 
Roken en meeroken zijn de belangrijkste bronnen van gezondheidsverlies in Nederland. Rokers sterven gemiddeld tien jaar eerder dan niet-rokers. Hoe jonger mensen beginnen met roken, hoe groter de kans dat zij hun leven lang verslaafd blijven. In Nederland beginnen dagelijks ongeveer 75 jongeren met roken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle rokers ooit op het schoolplein met roken is begonnen. Ook is het zo dat jongeren een grotere kans hebben om te gaan roken als er in hun buurt gerookt wordt. Als een jongere eenmaal begonnen is met roken, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Daarom kunnen we beter voorkómen dat zij beginnen met roken. Om te voorkómen dat jongeren gaan roken, moeten zij rookvrij kunnen opgroeien. Dat betekent dat ze niet verleid worden om te gaan roken, en ook niet meeroken. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij.

Wanneer gaat de maatregel rookvrij schoolterrein in?
Per 1 augustus 2020 mag op de schoolterreinen van het Graafschap College nergens meer worden gerookt. Vanaf die datum zijn terreinen waar onderwijs wordt gegeven verplicht rookvrij. Dit staat vermeld in de Tabaks- en rookwarenwet en geldt voor alle scholen en onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs én universiteiten.

Voor welke locaties geldt het rookvrije schoolterrein? 
Het rookvrije schoolterrein geldt voor de volgende locaties:
J.F. Kennedylaan – Fabrieksstraat – Groenlo – Houtmolenstraat – Julianaplein – Keppelseweg – Maria Montessoristraat – Sportweg – Stoomtram – Winterswijk

Als het Graafschap College een ruimte huurt, heeft de school formeel geen zeggenschap over het buitenterrein. Uiteraard stimuleren wij ook op deze locaties een rookvrij schoolterrein.
De locaties zijn: Mijn School – CIVON – Houtbewerkingslocatie/Gildenstraat 27

Wat is de werkwijze als er door de buurt overlast wordt ervaren?  
Een school is verantwoordelijk voor zaken als orde en zwerfafval in een straal van 25 meter. Allereerst wordt, door de betrokken leidinggevenden/medewerkers van de locatie, het gesprek met de desbetreffende personen aangegaan. Per situatie zal overleg plaatsvinden en wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen. Als dit niet afdoende is, kan voor de formele route worden gekozen door melding te maken bij de afdeling openbare ruimte van de betreffende gemeente.

Wat zegt de gedragscode van het Graafschap College over een rookvrij schoolterrein? 
In de gedragscode staat dat het Graafschap College een gezonde school is: ‘We stimuleren een gezonde leefstijl. Roken is nergens toegestaan op de schoolterreinen van het Graafschap College.‘

Wat zegt de gedragscode over het elkaar aanspreken als iemand toch een sigaret opsteekt? 
In de gedragscode staat dat het Graafschap College een ‘aanspreekbare school’ is.
‘Je spreekt elkaar en/of de organisatie aan op (ongewenst) gedrag en verantwoordelijkheden. Je kunt ook terecht bij je studieloopbaanbegeleider/mentor of één van de vertrouwenspersonen.’​​​​​​

Wat doen we als Graafschap College om het schoolterrein rookvrij te houden?
Er is bij elke ingang tot de schoolterreinen duidelijk aangegeven dat de school rookvrij is. Rookabri’s en asbakken zijn verwijderd. Steekt iemand toch een sigaret op of gooit iemand peuken op de grond? Dan bieden de gedragscode en huisregels voldoende handvatten om elkaar hier op een respectvolle manier op aan te spreken. We zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

​​Wat als iemand blijft roken op plekken waar dit niet is toegestaan (na meerdere keren aangesproken te zijn)?
Dan is er handhaving door de teamleiding mogelijk. Men kan zich beroepen op de onderwijsovereenkomst voor studenten, waarin verwezen wordt naar algemene maatregelen/gedragscode.
Voor medewerkers wordt in de arbeidsovereenkomst verwezen naar de reglementen van het Graafschap College en de cao. In de cao staan verschillende sanctiemogelijkheden, zoals berisping en schorsing. Voor meer informatie hierover, kan er contact worden opgenomen met P&O.

Waar is nog meer informatie over de maatregel rookvrij schoolterrein te vinden? 
Meer informatie over de maatregel, vind je hier.