Functionaris gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 is een functionaris gegevensbescherming (FG) verplicht voor o.a. scholen. Het Graafschap College heeft al in augustus 2016 zo’n functionaris aangesteld, zodat we tijdig goed voorbereid zijn op de nieuwe regels. Zo garanderen we dat jouw persoonsgegevens optimaal beschermd worden.

Het Graafschap College verwerkt jouw persoonsgegevens binnen de afspraken van de privacywetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om je naam en adres, maar ook om eventuele foto’s en camerabeelden. De functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat het verwerken van je persoonsgegevens gebeurt volgens de wet.

Jij kunt, of jouw wettelijk vertegenwoordiger kan, bij de functionaris gegevensbescherming terecht met vragen of klachten over het (onjuist) verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit kan op verschillende manieren:

Ben je student bij het Graafschap College:
Dan staat in de studiegids van jouw opleiding en op het portaal de naam van de functionaris vermeld. De studiegids is op te vragen bij de administratie van jouw sector. Je kunt je vraag ook stellen aan je mentor of studieloopbaanbegeleider. Die zal dan binnen de school je vraag doorgeven.

Ben je geen student bij het Graafschap College:
Dan kun je gebruik maken van het contactformulier ‘Privacy’.