Klachtenregeling

Wij doen ons best om goede (maatwerk)scholing te verzorgen en proberen klachten zoveel mogelijk te voorkomen door goede afspraken te maken. Waar veel mensen intensief met elkaar omgaan, kan er natuurlijk wel eens iets mis gaan. Het kan dus zijn dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

Algemene klacht

Een algemene klacht is een klacht over hoe je bijvoorbeeld behandeld bent, over ongewenst gedrag, over een opleiding of over een andere situatie die betrekking heeft op het Graafschap College. Een algemene klacht bespreek je in eerste instantie daar waar de klacht ontstaan is. Is dat niet wenselijk of kom je er niet uit, dan kun je terecht bij de leidinggevende van de afdeling of opleiding waar de klacht ontstaan is. Kom je er ook daar niet uit, dan kun je een officiële klacht indienen via onderstaand klachtenformulier. Je klacht wordt vervolgens naar de directie van de betrokken sector gestuurd. Je ontvangt van ons een bevestiging en we streven ernaar om jou binnen 5 werkdagen te berichten over de voortgang van de behandeling van de klacht.

Meer weten?

Lees de Algemene klachtenregeling.

Ik wil een klacht indienen

Je kunt je klacht indienen via onderstaand formulier.
Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft waarover jouw klacht gaat. Geef ook aan wanneer je bijvoorbeeld een bepaalde brief of e-mail hebt geschreven, met wie je wanneer hebt gesproken of wat er op een bepaalde datum is gebeurd. De officiële klacht wordt in behandeling genomen (ontvankelijk verklaard) als de klacht op de plek waar hij ontstaan is en/of met de leidinggevende van de afdeling/opleiding besproken is en er geen tevredenheid is over de wijze waarop de klacht daar is afgehandeld. Geef ook aan met wie de klacht is besproken in het invulveld van het formulier.
Heb je een vraag over de klachtenbehandeling? Stuur dan een e-mail naar: bestuurssecretariaat@graafschapcollege.nl.

Klachtformulier

1Algemene gegevens
2Beschrijving klacht
3Controle / versturen