Klacht en bezwaar

Wij doen ons best om goede (maatwerk)scholing te verzorgen. Maar waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens iets niet goed. Het kan zijn dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen over hoe iets is gegaan. Dat kan bij de klachtencommissie. Het kan ook zijn dat je bezwaar wilt maken tegen een genomen besluit wat jou raakt. Dat kan bij de geschillenadviescommissie.   
 
Verschil klachtencommissie en geschillenadviescommissie 
Bij een klachtencommissie kan je een klacht indienen over gedragingen van (personen verbonden aan) de school. Bij de geschillenadviescommissie kan je bezwaar maken tegen besluiten van de school.  
 
Algemene klacht  
Een algemene klacht is een klacht bijvoorbeeld over hoe je behandeld bent, over ongewenst gedrag, over een opleiding of over een andere situatie die betrekking heeft op het Graafschap College. Een algemene klacht bespreek je bij voorkeur daar waar de klacht ontstaan is. Is dat niet wenselijk of kom je er niet uit, dan kun je een officiële klacht indienen via onderstaand formulier. Je ontvangt van ons een bevestiging en we streven ernaar om jou binnen 5 werkdagen te berichten over de voortgang van de behandeling van de klacht. Meer weten? Lees de Algemene klachtenregeling. 
 
Bezwaar  
Er is een aparte commissie voor geschillen. Daar dien je een bezwaar in als je het niet eens bent met een besluit dat jou raakt. Deze geschillenadvies-commissie is er speciaal voor geschillen over niet toegelaten worden, geschorst of verwijderd worden en wanneer je van mening bent dat de school de voor jou gemaakte afspraken over ondersteuning, niet goed uitvoert. Een onafhankelijke commissie geeft een advies aan het bestuur van de school over de zaak. 
 
Ik wil een klacht of bezwaar indienen 
Je kunt je klacht of bezwaar indienen via onderstaand formulier. Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft waarover het gaat. Geef ook aan wanneer je bijvoorbeeld een bepaalde brief of e-mail hebt geschreven, met wie je wanneer hebt gesproken of wat er op een bepaalde datum is gebeurd.  
 
Hulp nodig? 
Als je wilt, kan een onafhankelijke medewerker jou meer uitleg geven over het indienen van een klacht of bezwaar en je ondersteunen. Wil jij die hulp? Stuur dan een mailtje naar hulpbijmelden@graafschapcollege.nl Geef kort aan waar het om gaat. Vermeld je naam, je e-mailadres en je telefoonnummer. Uiterlijk binnen twee werkdagen neemt een medewerker contact met je op.  

Formulier klacht of bezwaar

1Algemene gegevens
2Beschrijving klacht
3Controle / versturen