GC Internationaal

De wereld globaliseert. De samenwerking en wisselwerking met de wereld buiten de school, in een internationale context, wordt steeds belangrijker. Zowel in de Euregio, in Europa als wereldwijd. Sinds 2008 werkt het Graafschap College in toenemende mate – en met steeds meer succes – aan de internationalisering van zijn onderwijs, door internationale stages, activiteiten en uitwisselingen mogelijk te maken voor studenten en medewerkers.

Blik verruimen

Het Graafschap College vindt het belangrijk dat studenten de kans krijgen ervaring op te doen in het buitenland. Daarmee verruimen ze hun blik, maken kennis met een andere cultuur, moeten zich zien te redden in een nieuwe omgeving en worden zelfstandiger. Ook medewerkers krijgen de kans hun deskundigheid te vergroten door een ‘stage’ in het buitenland. Zij nemen een kijkje in de keuken van een vergelijkbare school in het buitenland, bezoeken (stage)bedrijven of volgen een taalcursus.

VET Mobility Charter

Uitreiking VETIn 2015 was het voor mbo-scholen voor het eerst mogelijk om een VET Mobility Charter (voluit: Vocational Education and Training Mobility Charter) aan te vragen. De Charter is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die internationalisering in brede zin opnemen in het onderwijs. We zijn er trots op dat het Graafschap College deze charter heeft ontvangen! Daaruit blijkt namelijk dat internationalisering, voor zowel studenten als medewerkers, geen uitzondering meer is maar een onderdeel van het (les)programma en ingebed in de verschillende sectoren van onze school.