Sectordirectie

Onze opleidingen zijn ondergebracht in vier onderwijssectoren:

  • Techniek & Informatica
  • Economie & Dienstverlening
  • Zorg, Welzijn & Sport
  • Educatie & Participatie

Daarnaast kennen we twee ondersteunende sectoren:

  • Dienstverlening
  • Ontwikkeling

De directeur geeft leiding aan het sectormanagementteam (smt). Hij/zij is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch meerjarenplan, het jaarplan, de begroting en het (meerjaren)formatieplan voor de sector en het realiseren van de doelen uit deze plannen. Via de triaalcyclus legt de sectordirecteur daarover verantwoording af aan het cvb.

De directeuren van het Graafschap College zijn:

• Techniek & Informatica: de heer Bram Clahsen
• Economie & Dienstverlening: de heer Rik Eijsink
• Zorg, Welzijn & Sport: mevrouw Anke Visser
• Educatie & Participatie: de heer Rik van Wijk
• Dienstverlening: mevrouw Juliëtte Hofman
• Ontwikkeling: mevrouw Tekla van Marle