Rechten en plichten

De ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (MBO-Raad, 2014) verplicht mbo-instellingen om bepaalde documenten te publiceren op de website. Het betreft onder andere de statuten, het bestuursreglement, de klachtenregeling, de klokkenluidersregeling en de integriteitscode. Het openbaar maken van deze documenten biedt transparantie. Studenten, medewerkers en andere belanghebbenden kunnen erop toezien dat het Graafschap College volgens de regels en waarden handelt, zoals ze zijn vastgesteld.