Verduurzaming

Als Graafschap College hebben we een belangrijke rol in de samenleving. Met bijna 10.000 studenten en meer dan 900 medewerkers zijn we een partner voor een leven lang ontwikkelen in de regio. We zijn er voor een goede toekomst van onze studenten, medewerkers, partners en samenleving.

Toekomst

Als belangrijke werkgever in de regio hebben we een voorbeeldfunctie. Dat geldt zeker ook voor het maatschappelijk belangrijke en actuele thema duurzaamheid. We verduurzamen door onze CO2-footprint te verkleinen, door duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsvoering en opleidingen én door goed rentmeesterschap. Dat wat wij de maatschappij en aarde achterlaten, moet maximaal bruikbaar en minimaal belastend zijn voor de generaties na ons.

Routekaart

De routekaart ‘Verduurzaming Graafschap College 2019-2030’ laat de vier thema’s zien waarop we focussen en wat onze ambities per thema zijn. De verduurzamingsmaatregelen bestrijken de hele organisatie op al onze locaties. We betrekken medewerkers en studenten bij de verduurzaming en integreren het ook in ons onderwijsprogramma. Leveranciers en partners vragen we om ook hun steentje bij te dragen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Resultaten

Enkele eerste resultaten qua verduurzaming zijn al behaald op de locatie J.F. Kennedylaan. Zo is het gebouw voorzien van warmtepompen en gevelisolatie. Daarnaast is er meer groen in en rond de gebouwen, zijn er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, zamelen we afval gescheiden in en stimuleren we het gebruik van deelfietsen.