In recordtempo ingeburgerd: Nima en Yonas nemen diploma Onderwijsroute in ontvangst

In ongeveer een halfjaar doorliepen Nima en Yonas het inburgeringstraject met de naam Onderwijsroute, waarvoor gemiddeld zo’n anderhalf jaar staat. Beide studenten van het Graafschap College kwamen in 2019 naar Nederland; Nima vanuit Iran en Yonas vanuit Eritrea. In januari 2023 behoorden beide jongemannen tot de eerste groep deelnemers van de Onderwijsroute op het Graafschap College. De Onderwijsroute is het traject van de nieuwe inburgeringswet waarin jongeren tussen ca. 18 en 28 jaar die nog niet lang in Nederland wonen, worden opgeleid richting een mbo-diploma (of een hbo- of wo-diploma). Binnenkort start op het Graafschap College al de vijfde groep deelnemers. Deze week namen Nima en Yonas als allereersten hun diploma in ontvangst.

Ambitieus en gedreven

Nima en Yonas begonnen beiden hun schoolloopbaan in Nederland in een Internationale Schakelklas (ISK). Yonas stapte vanuit de ISK direct over naar de Onderwijsroute, terwijl Nima eerst nog een opleiding op mbo-niveau 1 (de entree-opleiding) deed. Nima vertelt: “Na de entree-opleiding kon ik kiezen tussen een mbo-2-opleiding of de Onderwijsroute, waarin ik Nederlands op niveau B1 zou leren. Ik heb voor dat laatste gekozen omdat ik inmiddels een goede basiskennis van het Nederlands had en verwachtte dat ik met de Onderwijsroute sneller klaar zou zijn. Zo zou ik ook sneller met een vervolgopleiding kunnen starten. Dit doel heb ik bereikt: in de afgelopen zomervakantie heb ik de Onderwijsroute afgerond. Hierdoor kon ik na de zomervakantie direct op het vavo (eenjarig volwassenenonderwijs) van het Graafschap College beginnen. Ik doe daar nu de opleiding vmbo, en mijn plan is om daarna een mbo-4-opleiding op het gebied van ict te volgen. Uiteindelijk wil ik graag een hbo-opleiding ict-management doen.” Yonas voltooide de Onderwijsroute net zo snel en kon daardoor na de zomervakantie aan de mbo-2-opleiding Installatietechniek beginnen. “Ik vind dat een heel mooi vak,” aldus Yonas, “en ik wil me daar graag nog verder in ontwikkelen door verder te leren op niveau 3 en 4.”
Docent Onderwijsroute Kristel Tebarts beaamt dat beide heren al met een gedegen kennis van het Nederlands én met de nodige gedrevenheid in de groep kwamen: “Heel knap dat ze de lessen en de Staatsexamens zó snel met goed gevolg hebben afgerond, en mooi om te zien dat ze zulke ambitieuze toekomstplannen hebben!”
Naast hun opleiding zijn Nima en Yonas ook druk met allerlei andere dingen, waaronder werk en voetbal. Yonas werkt bij een supermarkt en Nima in een restaurant. Zowel op school als op het werk en het voetbalveld hebben ze contact met mensen met alle mogelijke achtergronden, van geboren Nederlanders tot nieuwkomers. Leuk en leerzaam, als iedereen elkaars cultuur leert kennen, vinden ze allebei. Het zorgt er ook voor dat ze zich inmiddels goed thuis voelen in Nederland.

Feest!

Op woensdag 25 oktober namen Nima en Yonas het taalschakeldiploma (zoals het diploma van de Onderwijsroute officieel heet) in ontvangst. Het was een feestelijk moment, waarbij naast trotse familieleden ook oud-klasgenoten, docenten en de opleidingsmanager van de Onderwijsroute aanwezig waren. Ook de betrokken klantmanagers van de gemeenten Bronckhorst en Montferland en Mirjam Koster-Wentink, voorzitter van het CvB van het Graafschap College, vierden de bijzondere prestatie mee. Omdat Nima en Yonas ook aan de overige eisen van de inburgering hebben voldaan, zoals de participatieverklaring, hebben ze de inburgering nu helemaal voltooid. Een beetje trots zijn ze wel dat ze het hele traject zo snel hebben afgerond, maar eigenlijk vinden ze het ook best normaal. “Het is toch logisch dat we iets willen bereiken in ons leven!”