Graafschap College ontvangt VET Mobility Charter

Op 1 december zijn tijdens de nationale conferentie Erasmus+ in Den Haag de eerste VET Mobility Charters uitgereikt aan een aantal mbo-scholen in Nederland, waaronder het Graafschap College. De Charter is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die internationalisering in brede zin opnemen in het onderwijs, zowel voor studenten als medewerkers.

Het Graafschap College vindt het belangrijk studenten de kans te geven ervaring op te doen in buitenland. Daarmee verruimen ze hun blik, maken kennis met een andere cultuur, moeten zich zien te redden in een nieuwe omgeving en worden zelfstandiger. Ook medewerkers krijgen de kans hun deskundigheid te vergroten door een stage in het buitenland. Zij nemen een kijkje in de keuken van een vergelijkbare school in het buitenland of bezoeken (stage)bedrijven.
Sinds 2008 wordt hier binnen het Graafschap College structureel aandacht aan besteed, waardoor internationale stages, activiteiten en uitwisselingen een onderdeel van het (les)programma zijn en ingebed in de verschillende sectoren.

Op de foto in het midden:
links coördinator Mieke Veenink, rechts cvb-lid Sarien Shkolnik