Graafschap College ontvangt ‘Label of Excellence’ van Erasmus+

Met trots melden we dat het Graafschap College het ‘Label of Excellence’ heeft ontvangen van het Nationaal Agentschap Erasmus+. Een school komt in aanmerking voor dit label als de Erasmus+ mobiliteitsprojecten met de hoogst mogelijke kwaliteit worden uitgevoerd en onderdeel zijn van een breder (strategisch) plan om de organisatie verder te ontwikkelen. 

Beoordeling

Volgens het Nationaal Agentschap sluiten de mobiliteitsprojecten van het Graafschap College volledig aan op de doelstellingen van het Erasmus+ programma. Het agentschap is van mening dat er binnen de school op allerlei niveaus veel gebeurt op het gebied van internationalisering, de interne organisatie op orde is en de Euregionale samenwerking een flinke boost heeft gekregen. Daarnaast prijst het agentschap in de beoordeling onder andere het feit dat internationalisering als onderdeel is opgenomen in de teamplannen van de onderwijsteams van het Graafschap College. 

Feestelijk moment

Het excellentielabel is toegekend voor een periode van 3 jaar. Binnenkort organiseert het Nationaal Agentschap een feestelijk moment voor het Graafschap College om stil te staan bij de toekenning van het label.

Erasmus+

Het programma Erasmus+, dat door de Europese Unie in het leven is geroepen, biedt uiteenlopende mogelijkheden voor studenten en onderwijsprofessionals om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland. Deelnemers aan het programma verbeteren hun communicatieve en interculturele vaardighedendoen soft skills en talenkennis op en worden uitgedaagd om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Het programma helpt daarnaast de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, door middel van internationale samenwerkingsprojecten. Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa.