Graafschap College ondertekent intentieverklaring VN-verdrag voor inclusiever onderwijs

Op vrijdag 10 februari ondertekende Mirjam Koster samen met studenten Paul Gerritsen en Carmen Jansen namens het Graafschap College de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Elke van Veen (ECIO) verwelkomde tijdens de (digitale) bijeenkomst het Graafschap College als nieuw lid van de landelijke werkgroep VN-verdrag MBO. In deze werkgroep gaan vertegenwoordigers van mbo-instellingen, die de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap hebben ondertekend, samenwerken aan toegankelijker en inclusiever onderwijs. Inclusie betekent dat iedereen kan meedoen en kan bijdragen aan de samenleving. Daarom is het recht op onderwijs een belangrijk onderdeel van het verdrag. Binnen het Graafschap College zijn er verschillende initiatieven en staat inclusie hoog op de agenda. Carmen: “Ik ben trots dat ik hier sta, samen zorgen we voor een inclusiever Graafschap College.”