Feestelijk symposium en afscheid met koninklijk tintje

In het kader van 25 jaar Graafschap College – met René van Gils 25 jaar als cvb-voorzitter aan het roer – vond donderdag 22 maart het symposium ‘Verbinder in de regio’ plaats, gevolgd door een persoonlijk afscheid met René van Gils in de hoofdrol. Alles onder leiding van dagvoorzitter Astrid Joosten.

De Achterhoek op de Nederlandse kaart
Het symposium startte met een inleiding van Marc van der Meer,  o.a. bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt en wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs. Hij memoreerde dat René altijd zocht naar de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, maar ook dat hij – in het land – de Achterhoek op de Nederlandse kaart wist te zetten. Verbetering van onderwijs heeft twee componenten, gaf Van der Meer vervolgens in zijn lezing aan: “Verbeteren van lesgeven en verbeteren van de condities voor het lesgeven. Over dat laatste gaan we het vandaag hebben”.

René als sidekick
Daarna vonden er vier rondetafelgesprekken plaats, onder leiding van Astrid Joosten en met René als sidekick. Thema’s die René  na aan het hart liggen, kwamen aan bod. De gesprekken werden steeds ingeleid met een korte film. In het kader van werken in  een netwerk in de Euregio werd gesproken over de samenwerking met Duitsland en het belang van het vak Duits. Bijzonder waren de ervaringen van twee studenten met de ondersteuning die zij krijgen vanuit het Loopbaanplein.  Ook het leren in een wijkleercentrum kwam aan bod als nieuwe vorm van hybride leren en in de samenwerking met Alliander staat een leven lang leren’ centraal.

In de hoofdrol
Na de pauze werd het programma persoonlijker. In navolging van het tv-programma In de hoofdrol  werd René geportretteerd als familieman, als initiator, als verbinder, als ondernemende man etc.  Steeds kwamen er nieuwe gasten door ‘de deur’. Natuurlijk zijn vrouw en zonen, vervolgens de collega-bestuurders waarmee René het Graafschap College is gestart: Akkie van Gastel en Theo Vriezen. Een grote verrassing was voormalig minister van onderwijs Jo Ritzen, die destijds aan de wieg stond van de vorming van de regionale opleidingencentra.  Verder kwamen innovatiemakelaar Martin Stor en oud-wethouder van Doetinchem Loes van de Meijs op. Maar ook de voorzitters van de ondernemingsraad en studentenraad, Peter Baks en Sewar Abdullah, en de ondernemers Jan Kaak en Huub Wanders en het bestuur van de Special Olympics.  Veel lovende woorden over de manier van werken van René. Dat hij denkt in oplossingen, dat hij doet wat hij belooft, dat hij soms onconventionele wegen bewandelt, maar ook dat hij oog heeft voor zwakke leerlingen en kwetsbare jongeren. Ook zijn gevoel voor humor werd geroemd.

‘De gave van aan het woord blijven’
Fokko Witteveen, voorzitter van de raad van toezicht, benoemt de optimale verbinding die René heeft weten te leggen tussen onderwijs en praktijk. Hij vertelt dat regels en wetten hem soms in de weg zaten maar dat hij slimme afspraken wist te maken en zijn charme in de strijd gooide. “René heeft de gave van het woord, daar heeft hij zelf een gave aan toegevoegd: ‘aan het woord blijven’.” René heeft er ook voor gezorgd dat dat het Graafschap College een onmisbare rol heeft gespeeld bij het op de kaart zetten van de Achterhoek. “De bewondering en waardering is groot en het 25-jarig jubileum mag groots gevierd worden.”

Dankwoord
“Ik prijs mezelf een gelukkig man. We mogen trots zijn op dat wat we, samen met honderden mensen, in 25 jaar tot stand hebben gebracht,” zegt René in zijn dankwoord. Hij noemt geen namen (“het zijn er honderden”) maar bedankt alle bestuurders, organisaties, bedrijven en natuurlijk de medewerkers van het Graafschap College: “Zonder jullie hadden we deze klus niet kunnen klaren”. Ook wenst hij zijn opvolger Mirjam Koster ‘alle succes van de wereld’. Tot slot: bloemen voor zijn naaste collega Sarien Shkolnik: “Dank voor je onvoorwaardelijke steun” en  voor zijn vrouw Jolanda: “Dit was alleen te realiseren met steun van het thuisfront”.

Koninklijke onderscheiding
Toch had René niet het laatste woord. Die eer viel burgemeester Otwin van Dijk te beurt. De burgemeester  was verheugd de bijzondere woorden ‘Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd…..’ uit te mogen spreken en René te mogen onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege zijn inzet voor het onderwijs, zijn maatschappelijke betrokkenheid, de ontwikkeling van de regio, de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland etc. “De aard, duur, nationale uitstraling en betekenis van de activiteiten hebben dan ook geleid tot de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau,” aldus Otwin van Dijk. Hier was René toch wel even stil van…

Wij feliciteren René van harte met deze Koninklijke onderscheiding, bedanken hem voor alles wat hij voor het Graafschap College heeft betekend en wensen hem alle goeds toe voor de toekomst!