Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg - Graafschap College

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg | niveau 4 | bol / bbl

(voorheen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen), Crebocode 25779

 • niveau 4
 • bol, bbl
 • 3 jaar
 • 29-01-2024 (BBL)
  16-04-2024 (BBL)
  26-08-2024 (BOL & BBL)
  04-11-2024 (BBL)
  27-01-2025 (BBL)
  14-04-2025 (BBL)
 • nee
Het beroep

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg richt jij je – afhankelijk van de behoeften van de cliënt – op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie en zelfredzaamheid. Je ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Je bent initiatiefrijk, creatief en weet van aanpakken. Ook ga je professioneel om met je gevoelens en emoties bij moeilijke situaties. Daarbij breng je jouw mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren. Je voert regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteuningsplan en coördineert werkzaamheden van verschillende collega’s, activiteiten rond de regie over het leven van de cliënt en activiteiten met een groep cliënten. Bovendien heb je een begeleidende rol voor (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers.

Niveau
4
Leerweg
bol, bbl
Duur
3 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol):
Tijdens de opleiding combineer je theorie- en praktijklessen op school met stages. Op school leer je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het beroep te kunnen uitoefenen. Tijdens de stages, die ieder leerjaar plaatsvinden, breng je het geleerde in de praktijk. Daarnaast krijg je de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Als je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt, worden examens afgenomen. Het afnemen van de examens gebeurt in samenwerking met de praktijk.


De opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Tijdens de opleiding leer je voor een groot deel in de dagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast krijg je te maken met zelfstudie en ga je twee dagdelen naar school. De opleiding sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. De dagelijkse beroepspraktijk is het uitgangspunt van het leren op school en in de praktijk. Daarnaast ontwikkel je taal- en rekenvaardigheden. Je wordt begeleid door een vaste studieloopbaanbegeleider en op het moment dat je er klaar voor bent begin je aan je examens.

Keuzes maken tijdens je opleiding
In de opleiding zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen. Binnen de bbl-opleiding kies je jouw keuzedeel in overleg met je werkgever.

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg in Groenlo? Dan begin je met SMART START Zorg en Begeleiding!
In Groenlo starten alle Bol-studenten van Verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg, Verpleegkunde én Helpende Zorg & Welzijn in dezelfde klas. Dit onder de naam SMART START Zorg en Begeleiding. De vakken van de verschillende opleidingen worden in samenhang aangeboden. Hierdoor krijg jij als student een mooi beeld van de verschillende zorgopleidingen, niveaus, én werkvelden die er zijn.

Je bent nauw betrokken bij andere zorgopleidingen, het is daarom gemakkelijk te switchen van opleiding als dat beter bij jou past. Dus vind jij het nu dus nog lastig om een definitieve keus te maken voor een opleiding? Kies dan voor Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg in Groenlo! Meer informatie hierover vind je bij SMART START Zorg en Begeleiding.

Examinering

Door examens beoordelen we of je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. Om je diploma te behalen, moet je aan een aantal eisen voldoen:

 • Beroepsgenerieke eisen: de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap moet je volgens de norm hebben afgerond
 • Beroepsspecifieke eisen: kerntaken en werkprocessen die in het beroep centraal staan, moet je volgens de norm hebben afgerond
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
29-01-2024 (BBL)
16-04-2024 (BBL)
26-08-2024 (BOL & BBL)
04-11-2024 (BBL)
27-01-2025 (BBL)
14-04-2025 (BBL)
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:

Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Vervolgmogelijkheden mbo
Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo.

Versneld/verkort

De duur van de opleiding is 1-3 jaar. Hoe lang je er uiteindelijk over doet is afhankelijk van je vooropleiding, opgedane ervaring, studietempo en ontwikkeling tijdens de opleiding.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

 

Vaccinatie tegen Hepatitis-B

Tijdens je stage komt je als student rechtstreeks in aanraking met zorgvragers. Hierdoor is er risico op een Hepatitis-B infectie. Al enkele jaren is er een goed en veilig vaccin tegen Hepatitis-B beschikbaar en het Graafschap College doet mee aan preventieve vaccinatie. In de eerste weken van het schooljaar krijg je een uitnodiging met meer informatie om je via school te laten vaccineren tegen Hepatitis-B. Voor de BPV-instellingen in de zorg van het Graafschap College is de inenting een vereiste om stage te kunnen lopen.

 

Voor toelating tot de bbl-variant van dit profiel moet je een geldige arbeidsovereenkomst of een stageplaats bij een erkend leerbedrijf hebben.

De opleiding

Tijdens de opleiding leer je kennis, houding en vaardigheden aan om volledig begeleider te worden. In je werk heb je veel te maken met andere hulpverleners, familieleden en/of vrijwilligers. Daarbij is het zorg-, ondersteunings- en behandelplan, waarin de wensen en mogelijkheden van de cliënt staan, altijd het uitgangspunt. Je maakt dit plan samen met de cliënt en collega’s.

Persoonlijkheid

De opleiding past bij jou als je stevig in je schoenen staat. Je heb affiniteit met en voelt je betrokken bij mensen. Je bent integer, empathisch, communicatief vaardig, onderzoekend, ondernemend en flexibel.

Competenties

Je kunt je goed inleven in anderen en kunt op een professionele manier betrokkenheid tonen. Bovendien vind je het een uitdaging om met mensen met een gedragsprobleem of verstandelijke of lichamelijke beperking om te gaan en ben je in staat een band met ze op te bouwen. Daarnaast kun je prima samenwerken en planmatig werken.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 € 1.357,-)

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023-2024, Entree en niveau 2: € 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-)

 

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1
• Boeken en licentie: tussen € 400,- en € 450,-
  Totaal: tussen € 400,- en € 450,-

Leerjaar 2
• Boeken en licentie: tussen € 120,- en € 150,-
  Totaal: tussen € 120,- en € 150,-

Leerjaar 3
• Boeken en licenties: tussen € 50,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 50,- en € 60,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1
• Boeken en licentie: € 370,- en € 420,-
  Totaal: tussen € 370,- en € 420,-

Leerjaar 2
• Boeken en licenties: tussen € 120,- en € 150,-
  Totaal: tussen € 120,- en € 150,-

Leerjaar 3
• Boeken en licenties: tussen € 50,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 50,- en € 60,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

SMART START Zorg en Begeleiding

Start jij met de BOL opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg in Groenlo? Dan heb je zelf het kompas in handen om je eigen route uit te stippelen! Je start in een multidisciplinaire klas met studenten van allerlei verschillende zorgopleidingen. Je kijkt dus gemakkelijk mee bij andere opleidingen en kunt zelfs tot het 3e jaar nog switchen mocht je twijfelen over je studiekeuze. Meer informatie vind je bij SMART START Zorg en Begeleiding!

Praktijkgericht leren in een wijkleercentrum

Een wijkleercentrum is een plek waar zorgstudenten van alle leerjaren elkaar treffen. Deze locatie ligt altijd in hetzelfde postcodegebied als het stageadres waar je op dat moment stage loopt.

Jouw leervraag staat centraal en je wordt hierin gecoacht door een wijkdocent. Je leert van én met elkaar en er komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod die studenten meemaken tijdens stage. Daarnaast zijn de lijntjes tussen onderwijs en praktijk kort en kunnen passende workshops worden aangevraagd. Kortom; een wijkleercentrum is een fijne plek om samen met andere “lerenden” praktijkgericht aan de slag te gaan!

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals bijvoorbeeld creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

Via mbo naar hbo

Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding zodat je straks klaar bent om de stap te maken! Lees meer.

Gerelateerde profielen