Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg - Graafschap College

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg | niveau 4 | bol / bbl

(voorheen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen), Crebocode 25779

 • niveau 4
 • bol, bbl
 • 3 jaar
 • 31-10-2022 (BBL)
  23-01-2023 (BBL)
  10-04-2023 (BBL)
  21-08-2023 (BOL) & (BBL)
  06-11-2023 (BBL)
  29-01-2024 (BBL)
  16-04-2024 (BBL)
 • nee
Het beroep

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg richt jij je – afhankelijk van de behoeften van de cliënt – op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie en zelfredzaamheid. Je ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Je bent initiatiefrijk, creatief en weet van aanpakken. Ook ga je professioneel om met je gevoelens en emoties bij moeilijke situaties. Daarbij breng je jouw mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren. Je voert regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteuningsplan en coördineert werkzaamheden van verschillende collega’s, activiteiten rond de regie over het leven van de cliënt en activiteiten met een groep cliënten. Bovendien heb je een begeleidende rol voor (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers.

Niveau
4
Leerweg
bol, bbl
Duur
3 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol):
Tijdens de opleiding combineer je theorie- en praktijklessen op school met stages. Op school leer je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het beroep te kunnen uitoefenen. Tijdens de stages, die ieder leerjaar plaatsvinden, breng je het geleerde in de praktijk. Daarnaast krijg je de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Als je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt, worden examens afgenomen. Het afnemen van de examens gebeurt in samenwerking met de praktijk.


De opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl):

Tijdens de hele opleiding werk en leer je in de praktijk en volg je een opleidingstraject op school. Op school leer je de kennis en vaardigheden die te maken hebben met de uitvoering van het beroep. Daarnaast krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.


Zorg en begeleiding (locatie Groenlo): op weg naar jouw droom!

Wil jij graag met mensen werken die zorg en/of begeleiding nodig hebben? Maar vind jij het lastig om nu al een keuze te maken? Of weet je al precies welke richting je op wilt? Dan ben je van harte welkom bij Zorg en begeleiding op locatie Groenlo. De bol-opleidingen Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg en Mbo-Verpleegkundige worden hier in samenhang aangeboden. Zo krijg je een mooi beeld van de opleidingen, de verschillende niveaus, de verschillende werkvelden en zit je altijd op de juiste opleiding.

 

De opleiding is (praktijk)ervaringsgericht. Je doet ervaring op in verschillende situaties en met verschillende doelgroepen, zowel op school als in de praktijk én op het wijkleercentrum. Het wijkleercentrum is altijd in de buurt waar je stage loopt of werkt. Je gaat daar aan de slag met jouw leervragen, samen met andere studenten en een wijkdocent. Op deze manier is het leren in de praktijk en op school direct met elkaar verbonden. Afhankelijk van de situatie leer jij de nodige kennis en vaardigheden. Je leert steeds meer je eigen ontwikkelpad te kiezen en geeft sturing aan je opleiding, zowel qua inhoud als qua tempo.

De opleiding bestaat uit drie fasen:

Tijdens de oriëntatiefase krijg je een goed beeld van de verschillende beroepen en doelgroepen én van jouw talenten. Je bent vooral op school en doet (waar mogelijk en wenselijk) ervaringen op in de praktijk door projecten en stage.

Tijdens de ontwikkelfase werk je steeds meer toe naar het beroep en het profiel van jouw voorkeur. Dat doe je in een combinatie van school en stage.

In de examenfase laat je zien dat je als beginnend beroepsbeoefenaar kunt werken en word je hierop beoordeeld.

Examinering

Door examens beoordelen we of je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. Om je diploma te behalen, moet je aan een aantal eisen voldoen:

 • Beroepsgenerieke eisen: de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap moet je volgens de norm hebben afgerond
 • Beroepsspecifieke eisen: kerntaken en werkprocessen die in het beroep centraal staan, moet je volgens de norm hebben afgerond
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
31-10-2022 (BBL)
23-01-2023 (BBL)
10-04-2023 (BBL)
21-08-2023 (BOL) & (BBL)
06-11-2023 (BBL)
29-01-2024 (BBL)
16-04-2024 (BBL)
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:

Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk vóór 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Vervolgmogelijkheden mbo
Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

 

Vaccinatie tegen Hepatitis-B

Tijdens je stage komt je als student rechtstreeks in aanraking met zorgvragers. Hierdoor is er risico op een Hepatitis-B infectie. Al enkele jaren is er een goed en veilig vaccin tegen Hepatitis-B beschikbaar en het Graafschap College doet mee aan preventieve vaccinatie. In de eerste weken van het schooljaar krijg je een uitnodiging met meer informatie om je via school te laten vaccineren tegen Hepatitis-B. Voor de BPV-instellingen in de zorg van het Graafschap College is de inenting een vereiste om stage te kunnen lopen.

 

Ben je 21 jaar of ouder en heb je werkervaring? Dan kun je het profiel volgen in de beroepsopleidende leerweg voor studenten (bol).

 

Voor toelating tot de bbl-variant van dit profiel moet je een geldige arbeidsovereenkomst of een stageplaats bij een erkend leerbedrijf hebben.

De opleiding

Tijdens de opleiding leer je kennis, houding en vaardigheden aan om volledig begeleider te worden. In je werk heb je veel te maken met andere hulpverleners, familieleden en/of vrijwilligers. Daarbij is het zorg-, ondersteunings- en behandelplan, waarin de wensen en mogelijkheden van de cliënt staan, altijd het uitgangspunt. Je maakt dit plan samen met de cliënt en collega’s.

Persoonlijkheid

De opleiding past bij jou als je stevig in je schoenen staat. Je heb affiniteit met en voelt je betrokken bij mensen. Je bent integer, empathisch, communicatief vaardig, onderzoekend, ondernemend en flexibel.

Competenties

Je kunt je goed inleven in anderen en kunt op een professionele manier betrokkenheid tonen. Bovendien vind je het een uitdaging om met mensen met een gedragsprobleem of verstandelijke of lichamelijke beperking om te gaan en ben je in staat een band met ze op te bouwen. Daarnaast kun je prima samenwerken en planmatig werken.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2022-2023 €1.239,-).

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2022 – 2023, Entree en niveau 2: 258,- en niveau 3 en 4: € 624,-). 

 

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1
• Boeken en licentie: tussen € 400,- en € 450,-
  Totaal: tussen € 400,- en € 450,-

Leerjaar 2
• Boeken en licentie: tussen € 120,- en € 150,-
  Totaal: tussen € 120,- en € 150,-

Leerjaar 3
• Boeken en licenties: tussen € 50,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 50,- en € 60,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1
• Boeken en licentie: € 370,- en € 420,-
  Totaal: tussen € 370,- en € 420,-

Leerjaar 2
• Boeken en licenties: tussen € 120,- en € 150,-
  Totaal: tussen € 120,- en € 150,-

Leerjaar 3
• Boeken en licenties: tussen € 50,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 50,- en € 60,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonlijke begeleiding

Vanaf de start van je opleiding tot aan je diplomering heb je een vaste studieloopbaanbegeleider (slb’er). Deze geeft je ondersteuning gericht op jouw loopbaanwens, bijvoorbeeld bij je beroepsontwikkeling of je persoonlijke ontwikkeling.

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals bijvoorbeeld creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

Via mbo naar hbo

Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding zodat je straks klaar bent om de stap te maken! Lees meer.

Gerelateerde profielen