Begeleider maatschappelijke zorg - Graafschap College

Begeleider maatschappelijke zorg | niveau 3 | bol / bbl

(voorheen Begeleider gehandicaptenzorg + Begeleider specifieke doelgroepen), Crebocode 25780

 • niveau 3
 • bol, bbl
 • 3 jaar
 • februari 2022
  22-08-2022
  31-10-2022
  23-01-2023
  10-04-2023
 • nee
Het beroep

Als begeleider maatschappelijke zorg richt jij je afhankelijk van de behoeften en leefsituatie van de cliënt op zijn/haar herstel of ontwikkeling van de eigen regie en het zelfstandig functioneren. Jij zoekt de balans tussen wat de cliënt zelf kan en wat aan ondersteuning nodig is. Je doet je werk dan ook in voortdurend overleg met de cliënt en naastbetrokkenen. Je kunt goed omgaan met spanningen en verschillen tussen de wensen en mogelijkheden van de cliënt en naastbetrokkenen. Jij probeert steeds om wat goed is voor de cliënt en wat hij/zij wil en kan, te verenigen met de inbreng van naastbetrokkenen én met de mogelijkheden die jij zelf als begeleider maatschappelijke zorg hebt. Je treedt creatief en handelend op in moeilijk en veranderende situaties en gaat professioneel om met je gevoelens in moeilijke situaties.

Niveau
3
Leerweg
bol, bbl
Duur
3 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol):
Tijdens de opleiding combineer je theorie- en praktijklessen op school met stages. Op school leer je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het beroep te kunnen uitoefenen. Tijdens de stages, die ieder leerjaar plaatsvinden, breng je het geleerde in de praktijk. Daarnaast krijg je de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Als je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt, worden examens afgenomen. Het afnemen van de examens gebeurt in samenwerking met de praktijk.

De opleiding in de beroepsopleidende leerweg volwassenen (bol volwassenen) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl):
Tijdens de hele opleiding werk en leer je in de praktijk en volg je een opleidingstraject op school. Op school leer je de kennis en vaardigheden die te maken hebben met de uitvoering van het beroep. Daarnaast krijg je de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap.

 

Zorg en begeleiding (locatie Groenlo): op weg naar jouw droom!

Wil jij graag met mensen werken die zorg en/of begeleiding nodig hebben? Maar vind jij het lastig om nu al een keuze te maken? Of weet je al precies welke richting je op wilt? Dan ben je van harte welkom bij Zorg en begeleiding op locatie Groenlo. De bol-opleidingen Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg en Mbo-Verpleegkundige worden hier samen en in samenhang aangeboden. Zo krijg je een mooi beeld van de opleidingen, de verschillende niveaus en de verschillende werkvelden.

 

Het opleidingstraject is (praktijk)ervaringsgericht. Je doet ervaring op in verschillende situaties en met verschillende doelgroepen, zowel op school als in de praktijk. Afhankelijk van de situatie leer jij de nodige kennis en vaardigheden. Ook is het opleidingstraject gepersonaliseerd en ontwikkelingsgericht. Je leert steeds meer je eigen ontwikkelpad te kiezen en geeft sturing aan je opleiding, zowel qua inhoud als qua tempo.

De opleiding bestaat uit drie fasen:

Tijdens de basisfase krijg je een goed beeld van de verschillende beroepen en doelgroepen én van jouw talenten. Je bent vooral op school en doet (waar mogelijk en wenselijk) ervaringen op in de praktijk door projecten en stage.

Tijdens de profielfase werk je steeds meer toe naar het beroep en het profiel van jouw voorkeur. Dat doe je in een combinatie van school en stage.

In de examenfase laat je zien dat je als beginnend beroepsbeoefenaar kunt werken en word je hierop beoordeeld.

Examinering

Door examens beoordelen we of je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. Om je diploma te behalen, moet je aan een aantal eisen voldoen:

 • Beroepsgenerieke eisen: de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap moet je volgens de norm hebben afgerond
 • Beroepsspecifieke eisen: kerntaken en werkprocessen die in het beroep centraal staan, moet je volgens de norm hebben afgerond
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
februari 2022
22-08-2022
31-10-2022
23-01-2023
10-04-2023
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.
Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Beperkte toelating
nee
Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk vóór 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

 

Vaccinatie tegen Hepatitis-B

Tijdens je stage komt je als student rechtstreeks in aanraking met zorgvragers. Hierdoor is er risico op een Hepatitis-B infectie. Al enkele jaren is er een goed en veilig vaccin tegen Hepatitis-B beschikbaar en het Graafschap College doet mee aan preventieve vaccinatie. In de eerste weken van het schooljaar krijg je een uitnodiging met meer informatie om je via school te laten vaccineren tegen Hepatitis-B. Voor de BPV-instellingen in de zorg van het Graafschap College is de inenting een vereiste om stage te kunnen lopen.

 

Ben je 21 jaar of ouder en heb je werkervaring? Dan kun je dit profiel volgen in de beroepsopleidende leerweg voor studenten van 21 jaar of ouder (bol 21+).

 

Voor toelating tot de bbl-variant van dit profiel moet je een geldige arbeidsovereenkomst of een stageplaats bij een erkend leerbedrijf hebben.

De opleiding

Tijdens de opleiding leer je kennis, houding en vaardigheden aan om volledig begeleider te worden. In je werk heb je veel te maken met andere hulpverleners, familieleden en/of vrijwilligers. Daarbij is het zorg-, ondersteunings- en behandelplan, waarin de wensen en mogelijkheden van de cliënt staan, altijd het uitgangspunt

Persoonlijkheid

De opleiding past bij jou als je stevig in je schoenen staat. Je heb affiniteit met en voelt je betrokken bij mensen. Je bent integer, empathisch, onderzoekend, ondernemend en flexibel.

Competenties

Je kunt je goed inleven in anderen en kunt op een professionele manier betrokkenheid tonen. Bovendien vind je het niet moeilijk om met mensen met een gedragsprobleem of psychische stoornis om te gaan en ben je in staat een band met ze op te bouwen. Daarnaast kun je prima samenwerken en planmatig werken.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2021-2022 €1.216,-).

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2021 – 2022, Entree en niveau 2: € 253,- en niveau 3 en 4: € 612,-).

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken en licenties: tussen € 400,- en € 450,-
  Totaal: tussen € 400- en € 450,-

Leerjaar 2

 • Boeken en licenties: tussen € 120,- en € 150,-
  Totaal: tussen € 120,- en € 150,-

Leerjaar 3

 • Boeken en licenties: tussen € 50,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 50,- en € 60,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken en licenties: tussen € 370,- en € 420,-
  Totaal: tussen € 370,- en € 420,-

Leerjaar 2

 • Boeken en licenties: tussen € 120,- en € 150,-
  Totaal: tussen € 120,- en € 150,-

Leerjaar 3

 • Boeken en licenties: tussen € 50,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 50,- en € 60,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonlijke begeleiding

Vanaf de start van je opleiding tot aan je diplomering heb je een vaste studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Deze geeft je ondersteuning gericht op jouw loopbaanwens, bijvoorbeeld bij je beroepsontwikkeling of je persoonlijke ontwikkeling.

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals bijvoorbeeld creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten en specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

Gerelateerde profielen